Afton Drones & Robotics Discovery Day

Op 8 november organiseerde Vinçotte de Drones & Robotics Discovery Day bij Afton Chemical. Op dit evenement konden enkele klanten onze nieuwe drone- en robotica inspectiediensten ontdekken. Recente technologische ontwikkelingen op vlak van stabiliteit, halfautomatische besturing en geavanceerde meetapparatuur maken het nu met drones mogelijk om de manier waarop we toegevoegde waarde bieden aan onze klanten te herzien. Als pionier in veiligheid biedt Vinçotte oplossingen voor de uitdagingen van industrieleiders: het verminderen of uitsluiten van het betreden van besloten ruimtes, de totale inspectiekosten verminderen en de kwaliteit van waarnemingen verbeteren.

Een nieuw type inspectie die de grote uitdagingen van moeilijke inspecties wil aangaan... #


Ook nu nog wordt een aanzienlijk aantal conventionele inspecties uitgevoerd in besloten ruimtes of moeilijk bereikbare plaatsen, met mogelijk hoge menselijke risico's en lange shutdowns tot gevolg. Bovendien is er door moeilijke toegankelijkheid vaak een langere voorbereiding en shutdown (fakkels, distillatiekolommen, wisselaars en andere leidingen) nodig of is het in sommige gevallen zelfs simpelweg onmogelijk om te inspecteren.

Dankzij deze nieuwe drone- en robotinspecties zijn de menselijke risico's volledig geëlimineerd en kunnen moeilijk bereikbare assets nu visueel en met niet-destructieve technieken worden geïnspecteerd.

Tijdens de Discovery Day bij Afton Chemical heeft ons inspectieteam een controle uitgevoerd:

  • Op een opslagtank
  • Buiten de infrastructuur van de locatie
  • Op een 63m hoge fakkelbrander

De beelden van deze inspecties werden in real time op een scherm uitgezonden voor analyse door onze technische experts. Aan de hand van handige inspectieregisters kan Afton Chemical op elk moment de toestand van haar assets bekijken, bijvoorbeeld om eerdere beelden te vergelijken en de mogelijke evolutie van bepaalde defecten te beoordelen.

Verschillende voordelen #

Naast de veiligheids- en toegankelijkheidsaspecten, verminderen robotinspecties de voorgaande problemen van de inspecteurs. Sommige assets, zoals opslagtanks voor chemische stoffen, moeten immers langer worden stilgelegd om veiligheids- en gezondheidsredenen (ventilatie, enz.). Daarnaast is er nog de installatie van steigers, die niet alleen aardig wat installatiekosten met zich meebrengt, maar ook een lange installatietermijn vereist. Dit alles veroorzaakt een langere shutdown, met een negatieve impact op de bedrijfsresultaten.

Vinçotte gaat nog een stapje verder … #

Naast deze nieuwe innovatieve oplossingen ontwikkelt Vinçotte nieuwe vooruitstrevende analysetechnieken, met behulp van puntenwolken (lijsten van cartesische 3D-coördinaten die verkregen worden door aftasting van objecten met een 3D-laserscanner) en 3D-mapping. Vinçotte gebruikt hierbij de meest vooruitstrevende analysetechnieken beschikbaar ten voordele van haar klanten!

Wilt u meer informatie over onze drone- & robotica inspectiediensten ?

Neem contact met ons op !

Wilt u meer informatie over onze drone- & robotica inspectiediensten ?

Ga naar Vinçotte Innovatie