Menu

Sluiten

blog

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI) vanaf 1 juni 2020: wat betekent dit voor u als particulier?

Het algemeen reglement op de elektrische installaties' (AREI) is het geheel van technische voorschriften waaraan elektrische installaties in België moeten voldoen. Dit reglement legt met andere woorden de veiligheidsnormen vast voor elektrische installaties in België.

Het AREI dat van 1981 dateert, had sindsdien slechts enkele aanpassingen ondergaan. Zo’n 40 jaar later vertrouwt de overheid de herziening ervan toe aan de experten van Vinçotte. Deze nieuwe herziene versie is klaar en wordt vanaf 1 juni 2020 van kracht.

Een nieuw AREI in lijn met de Europese normen en een tech-wereld in vooruitgang.

De wereld verandert. Nieuwe technologieën en domoticasystemen doen hun intrede in ons dagelijkse leven: elektrische laadpalen, fotovoltaïsche zonnepanelen, enz. Het AREI was hoognodig aan verandering toe om aan te sluiten bij de wereld waarin wij leven. Maar er is meer! Professionals hadden ook nood aan een nieuw AREI dat beter gestructureerd en makkelijker leesbaar was en dat aansloot bij de Europese normen. Vinçotte heeft daarom in deze laatste versie een heel aantal zaken verbeterd en verduidelijkt.

Welke wijzigingen voor u als particulier?

Het nieuwe AREI houdt voor particulieren een aantal wijzigingen in. We vestigen de aandacht op 2 grote veranderingen:

1) Onderscheid tussen een huishoudelijke en niet-huishoudelijke installatie

Een privéwoning die een ruimte voor beroepsactiviteiten bevat - bijvoorbeeld een artsen- of kinesitherapiepraktijk, een gastenkamer - of de technische ruimten van een wooncomplex. Deze twee bouweenheden werden tot nu toe als huishoudelijk beschouwd. Dat zal niet meer het geval zijn met het nieuwe AREI dat hiervoor dezelfde regels toepast als voor niet-huishoudelijke installaties.

2) Een aangepaste periodieke terugkeer van de keuringen

Door dit nieuwe AREI verandert de periodieke terugkeer van de keuringen voor particulieren.

  • Waar de keuring van een huishoudelijke installatie elke 25 jaar moet worden uitgevoerd, moet die van een niet-huishoudelijke installatie elke 5 jaar opnieuw gebeuren.
  • Voor mobiele of tijdelijke elektrische installaties (zoals een werfaansluiting), moet de keuring voortaan elk jaar gebeuren.

Vanaf 1 juni 2020 zullen alle controle-instellingen daarom hun keuringsrapport hebben aangepast in overeenstemming met het nieuwe AREI. Dit nieuwe reglement zal dwingend zijn voor alle nieuwe elektrische installaties en ook voor alle wijzigingen of uitbreidingen van bestaande installaties.

Wilt u in een paar klikken uw keuring bestellen? Klik hier.

Terug naar boven

Mijn winkelmandje

Sluiten

Nog geen keuringen in winkelmandje