You are in the sector Manufacturing & Logistics

Veiligheid van elektrisch en hybride voertuigen (duurzame mobiliteit)

Elektrische en hybride voertuigen zijn duidelijk aan een opmars bezig. Alle grote automerken pakken uit met nieuwe modellen of maken voor elk diesel of benzine aangedreven model een elektrische of hybride equivalent. Ook CNG is veld aan het winnen. Zie ook onze oplossingen voor CNG voertuigen. Er wordt verwacht dat dit rijtje snel zal worden aangevuld met voertuigen aangedreven op waterstof. Voor vrachtwagens wint LNG als brandstof sterk aan belang.

De toenemende competitie en de innovaties in de technologie maken dat voertuigen met een alternatieve energiebron steeds meer bereikbaar zullen worden voor bedrijven en consumenten. Deze evolutie heeft een impact op elke levensfase van een voertuig: van de productie, over de verkoop, het onderhoud, het gebruik en de ontmanteling. Bedrijven die actief zijn in de autosector worden hierdoor geconfronteerd met nieuwe normen en regelgeving, maar evenzeer met belangrijke aanpassingen aan de infrastructuur om bv. meerdere voertuigen tegelijk te kunnen laden, veilig onderhoud te kunnen uitvoeren, waterstof te kunnen opslaan etc.

Welke rol speelt Vinçotte?

Vinçotte ondersteunt bedrijven en overheden die geconfronteerd worden met de uitdagingen van deze transitie naar een duurzame mobiliteit. Veiligheid, kwaliteit en efficiëntie zijn daarbij onze belangrijkste uitgangspunten.

Onze troef is dat we een onafhankelijke positie innemen en deze combineren met een jarenlange expertise op het vlak van adviesverlening met betrekking tot conformiteit en veiligheid. We streven daarbij steeds naar het juiste veiligheidsniveau. Een niveau dat de risico’s onder controle houdt zonder evenwel te over beveiligen waardoor onnodige kosten worden vermeden.

Vinçotte heeft bovendien de nodige expertise en biedt diensten aan in alle levensfases van een voertuig: van de productie, over de verkoop, de herstelling, het onderhoud tot de ontmanteling.

Dit betekent dat u met Vinçotte als partner één aanspreekpunt heeft voor al uw uitdagingen.

Interested in this solution? Contact us!

Contact

Ask your question directly to the specialised team within your sector.