You are in the sector Manufacturing & Logistics

Keuring elektrische laadpalen

Elektrische laadpalen moeten gekeurd worden vooraleer ze gebruikt mogen worden. Het doel van de keuring is te bepalen of de laadpalen goed geïnstalleerd en veilig te gebruiken.

Tijdens de keuring wordt gecontroleerd of

  • De laadpalen conform de voorschriften van de fabrikant zijn aangesloten;
  • De aarding correct is aangesloten;
  • Er een correcte differentieelbeveiliging aanwezig is op de stroomkring waar de laadpalen op zijn aangesloten;
  • De uitwendige invloedsfactoren voldoende in kaart zijn gebracht.

Meer info over laadpalen thuis vindt u hier

Na de keuring mag u de laadpaal gebruiken in alle veiligheid.

Interested in this solution? Contact us!

Contact

Ask your question directly to the specialised team within your sector.