Controle van rook- en warmteafvoerinstallaties

Rook- en warmteafvoerinstallaties zijn apparaten die rook en warmte afvoeren uit ruimtes waar brand uitbreekt. Ze vergemakkelijken de evacuatie en beschermen het gebouw tegen rook- en waterschade.

Vinçotte adviseert u in uw keuze voor het juiste systeem, helpt u met de correcte implementatie en controleert de goede werking ervan.

Meer over controle van rook- en warmteafvoerinstallaties:

Met correct geïnstalleerde en goed werkende rook- en warmteafvoerinstallaties voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en optimaliseert u de brandveiligheid van uw gebouw of infrastructuur.

De brandexperts van Vinçotte begeleiden u bij de plaatsing van de installatie. Zij controleren de plannen, de berekeningen, de schema's en de gebruikte componenten. Vervolgens zorgen zij door middel van een visuele evaluatie, functionele testen en metingen voor een veilige inwerkingtreding. Naderhand volgen ze de goede werking op door periodiek te keuren.

Voordelen controle van rook- en warmteafvoerinstallaties

Rook- en warmteafvoersystemen (RWA) optimaliseren de kansen op een veilige evacuatie van aanwezige personen in geval van brand, vergemakkelijken de interventie van hulpdiensten en beperken de rookschade.

Normen en wetgeving

  • KB van 7 december 2016 wijzigde het koninklijk besluit van 7 juli 1994 dat de basisnormen voor brand- en explosiepreventie bepaalde - bijlagen 2, 3, 4 & 6
  • NBN S 21-208-1
  • NBN S 21-208-2
  • NBN S 21-208-3
  • CEN/TR 12101-5

Vinçotte is door BELAC geaccrediteerd voor periodieke keuringen en inspecties en treedt daarom op als keuringsinstantie.

Toepassing controle van rook- en warmteafvoerinstallaties

  • overdekte parkings
  • industriële gebouwen
  • atriums (winkelcentra, kantoorgebouwen, ...)
  • trappenhuizen (rookafvoer)
  • tunnels

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.