Whitepaper CE conformiteit industriële koelinstallaties

Een koeltechnisch bedrijf dat industriële koelinstallaties plaatst, treedt op als fabrikant van de koelinstallatie en heeft de verantwoordelijkheid om correct de CE-markering aan te brengen. Om F-gassen die schadelijk zijn voor het klimaat te reduceren tegen 2030 worden meer en meer CO2 en NH3 onder hoge druk als koelgas gebruikt. Hierdoor vallen deze koelinstallaties mogelijk binnen een hogere categorie van de Europese drukrichtlijn (Pressure Equipment Directive of PED). In deze whitepaper krijgt u klaar en duidelijk uitleg op vragen over uw verantwoordelijkheid als koeltechnisch bedrijf, wat er in het PED-conformiteitsdossier moet, wat er wordt gecontroleerd door de aangemelde instantie,... .

Het lekken en onzorgvuldig of niet recupereren van koelgassen draagt in belangrijke mate bij aan de opwarming van de aarde. Daarom heeft Europa een ambitieuze verordening aangenomen die beoogt de gefluoreerde broeikasgassen, zogenaamde F-gassen, significant te reduceren tegen 2030. Deze verordening is extra kracht bijgezet door de Vlaamse Green Deal voor klimaatvriendelijke koeling.

Als gevolg hiervan worden koelinstallaties steeds meer uitgerust met koelgassen die geen of een sterk gereduceerde impact hebben op het klimaat, zoals CO2 en NH3 en moeten deze koelinstallatie dus op veel hogere druk werken. Hierdoor kunnen deze koelinstallaties binnen een hogere categorie vallen van de Europese drukrichtlijn (Pressure Equipment Directive of PED) en dit brengt nieuwe eisen met zich mee voor de koeltechnische bedrijven die deze installaties plaatsen.

Met deze whitepaper bent u meteen bij.

Whitepaper

CE-conformiteit van industriële koelinstallaties

Gratis download >