Vinçotte geeft advies aan padelclubs, steden en gemeenten om geluidsoverlast te voorkomen

Bij nieuwe padelvelden is er vooraf akoestisch onderzoek nodig om klachten over geluidsoverlast en lawaaihinder nadien te vermijden.

De artikels in de pers liegen er niet om. Padel is de snelst groeiende sport en die trend zal zich nog verderzetten maar veroorzaakt jammer genoeg soms ook lawaaihinder voor nabij wonende. Volgens een schatting in Nederland heeft zelfs een 100-tal padelvelden op 600 een storend karakter omwille van een niet oordeelkundige inplanting van terreinen.

Recente koppen in de pers:

"Lawaai gloednieuwe padelvelden maakt buren gek: Onze rustige tuin is nu een helGvA

"Het continue lawaai van die padelterreinen is zo erg, dat we proberen elk weekend thuis weg te zijn" Radio 1

Het zou goed zijn dat padel een plaats krijgt weliswaar op een plaats zonder burenhinder.” HLN

"Rechter beslist: geen padel meer 's avonds en op zondag door geluidsoverlast" VRT

"Minister Demir en schepen lijnrecht tegenover elkaar na verbod voor padelclub" Nieuwsblad

...

Oorzaak #

In de meeste gevallen ligt de oorzaak bij het feit dat vaak twee of drie padelvelden worden aangelegd op één bestaand tennisveld zonder rekening te houden met het andere karakter van padel:

Wat maakt padel anders dan tennis:

  • Het geluid is harder
  • De slagfrequentie is hoger (meer slagen per minuut)
  • Er staan tot zes keer meer spelers op dezelfde oppervlakte (bij tennis meestal 2, bij padel 12 indien er 3 velden werden aangelegd) op dezelfde oppervlakte
  • De ondergrond is luider
  • De glazen muren worden mee gebruikt in het spel en versterken het geluid in bepaalde richtingen

Wat is padel

Padel wordt meestal in open lucht met 4 spelers gespeeld over een net in een omsloten veld of kooi met een racket en een bal gelijkend op een tennisbal. Het is een mix van tennis en squash.

Hoe klachten vermijden #

Wil u als gemeente of padel uitbater vermijden dat de buren van een nieuw padelveld horendol worden, zorg dan voor een deskundige inplanting. Het geluidsteam van Vinçotte kan door geluidsmetingen vooraf een inschatting maken waar het veld (of de velden) best komen en advies geven om de geluidsimpact te reduceren. Op basis van omgevingsfactoren en de inplanting van de toekomstige terreinen kan Vinçotte met behulp van onze akoestische software op voorhand de geluidsimpact van het ontwerp berekenen en de impact op de omgeving nauwkeurig voorspellen.

Advies #

Op basis van deze berekeningen geven we u gericht en gepersonaliseerd advies met als doel de geschikte locatie en randvoorwaarden te bepalen om geluidsklachten te minimaliseren en zo mogelijk uit te sluiten. Indien er nadien toch klachten zouden komen, kunnen die geobjectiveerd worden door deze vooraf metingen.

Wat als er al klachten zijn #

Het is uiteraard beter te voorkomen dan te genezen zodat padelspelers kunnen genieten van deze fijne sport in harmonie met de omgeving en buren… maar soms is het al te laat en is het padelveld al ingericht. Ook als er al klachten zijn, kunnen we voor een neutraal onderzoek zorgen, de klachten objectiveren en aanbevelingen doen om de geluidsoverlast te reduceren.

Noise @ Vinçotte

Vinçotte beschikt over een ervaren akoestisch team dat samen met u naar oplossingen zoekt

Contact >