MasterClass AREI 2020

Het nieuwe AREI werd op 28 oktober 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 1 juni 2020. Vanaf deze datum moeten alle elektrische installaties voldoen aan het nieuwe AREI. Geen tijd te verspillen dus...

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) dateert van 1981. In 2013 werd beslist om het volledig aan te passen. De opdracht werd toegewezen aan Vinçotte en Wolters Kluwer en het grote werk is nu klaar.

Waarom is er een nieuw AREI? #

 • om de leesbaarheid en bruikbaarheid te vergemakkelijken ;
 • om de drie verschillende installatieniveaus beter te definiëren. Het nieuwe AREI is dan ook opgesplitst in drie boeken;
 • om de structuur over te nemen van verschillende Europese normen zoals het harmonisatiedocument HD 60364;
 • om de huidige inhoud van het reglement weer te geven en tegelijkertijd telkens de verbeteringen die in de werkgroepen aangebracht worden, er al in te verwerken
 • om het inventariseren en actualiseren van de verschillende ministeriële besluiten en ook de nota's gericht aan de erkende organismen en bepaalde van deze teksten te kunnen integreren in het nieuwe AREI.

De veranderingen en impact ervan #

Niet alleen de structuur van het AREI is volledig gewijzigd. Er zijn ook belangrijke inhoudelijke aanpassingen. Het AREI wordt nu opgedeeld in 3 boeken:

 • Boek 1. Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
 • Boek 2. Installaties op hoogspanning
 • Boek 3. Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

Elk boek bestaat uit 9 delen, figuren en tabellen. Dit kan nieuwe definities omvatten om het begrijpen van de wetgeving te vergemakkelijken maar ook meer essentiële wijzigingen.

 • De periodiciteit van controlebezoeken is gewijzigd: jaarlijks voor ATEX-, verplaatsbare, mobiele en tijdelijke installaties.
 • De grenzen voor elektrische installaties zijn gedefinieerd.
 • Er zullen twee nieuwe belangrijke hoofdstukken worden gepubliceerd, namelijk:
  1) veiligheidsinstallaties (voorheen vitale installaties);
  2) kritische installaties.
 • Het artikel 104 ‘Voorzorgsmaatregelen tegen brand’ werd volledig herzien.

Alle elektrische installaties zullen moeten voldoen aan het nieuwe AREI! Er worden echter wel specifieke afwijkende beschikkingen voorzien voor bestaande elektrische installaties.

De filosofie van het nieuwe reglement is te kunnen blijven evolueren en heeft tevens als ambitie, zijn actualisering in functie van de evolutie van de technologische ontwikkelingen en van de standaardisering te vergemakkelijken.

Om u op een moderne digitale manier bij te scholen en ervoor te zorgen dat u op 1 juni 2020 klaar bent voor het nieuwe AREI hebben we bij Vinçotte keihard gewerkt aan de ontwikkeling van:

Masterclass AREI 2020 #

Voor bedrijfsleiders, operationeel leidinggevenden, preventieadviseurs, verantwoordelijken van technische diensten, Facility Managers… kortom iedereen die binnen een organisatie verantwoordelijk is voor het toepassen van het nieuwe AREI organiseren we een online Masterclass .​ In deze Masterclass leert u alle nieuwigheden en krijgt u de nodige informatie om uw organisatie perfect voor te bereiden.​​

De Masterclass verloopt via 9 modules, 8 online interactieve modules en een afsluitevent over een periode van 3 maanden. Dit betekent dat u flexibel en op eigen tempo kan leren. ​U wordt door het nieuwe AREI geleid via hoge kwaliteit video’s, presentaties, getuigenissen van experts, demo’s van toepassingen op elektrische componenten,… U kan online vragen stellen in de community van alle deelnemers aan de Masterclass en u krijgt natuurlijk ook de antwoorden.​

De Masterclass AREI 2020 is gestart. U kan zich tot 3 april 2020 nog inschrijven. De opleiding loopt tot eind mei 2020. Alle modules kan u bekijken wanneer u wenst! U beslist wanneer u de opleiding volgt binnen de opgegeven periode. U start wanneer u wil (tussen 14 februari en 3 april).

Onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • De ‘big changes’ voor uw organisatie en hoe ga je daarmee aan de slag.
 • De nieuwe structuur van het AREI
 • De fundamentele wijzigingen met betrekking tot de volgende technische onderdelen:
  - Uitwendige invloedsfactoren
  - Toepassing van verschillende netsystemen
  - Beveiligingen naar rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking (personen)
  - Beveiligingen naar kortsluiting en overbelasting (installatie)
  - Specifieke installaties (afgesloten ruimten, ATEX,…)
  - Veiligheidsinstallaties
  - Kritische installaties (voorheen art. 104 vitale installaties)
  - Uw verantwoordelijkheid als eigenaar, beheerder, ontwerper...

Masterclass nieuw AREI: 970€ excl. BTW

Wilt u uw leiderschap verder versterken en de stap zetten naar een grondige kennis van het nieuwe AREI? Dan is deze opleiding voor u!

Wat betekent het nieuwe AREI voor uw organisatie? Hoe begin je ermee? Hoe ga je om met de invoering ervan binnen uw organisatie? Hoe krijg je alle medewerkers mee aan boord? Deze en andere vragen komen aan bod in de Masterclass AREI.

Inschrijving Masterclass AREI >>>

De cursus wordt volledig online aangeboden. Op regelmatige basis komen de volgende modules beschikbaar. U start zelf met elke module op de dag en uur wanneer het u het beste uitkomt. Alle getoonde presentaties, video’s, demo’s,… kunnen gedownload worden. Ze worden ter beschikking gesteld aan de deelnemer na het afronden van elk van de 9 modules. ​

Elke module wordt afgerond met een online test. Indien u alle modules hebt doorlopen en een totaalscore hebt behaald van 80%, krijgt u tijdens het afsluitend netwerkevent eind mei 2020 (indien de situatie met het coronavirus het toelaat) uw persoonlijk Vinçotte-certificaat plechtig uitgereikt.​

Er is ook een gesloten Linkedin Group MasterClass AREI 2020 waartoe u zal uitgenodigd worden en waar u met alle andere deelnemers online kan netwerken, vragen stellen aan onze specialisten. Het Vinçotte Certificaat "MasterClass AREI 2020" dat u na afloop krijgt op uw Linkedin profiel zal aan al uw contacten en zakenrelaties tonen dat u klaar bent voor het nieuwe AREI.

Na afloop heeft u volledige kennis van het nieuwe AREI, nieuwe inzichten en de impact die het heeft op uw business.

Bent u er klaar voor? #


Om uw actuele kennis te meten hebben we een gratis quick assesment ontwikkeld. Een test waarmee u meteen weet of u het nieuwe AREI al voldoende kent of u toch nog een beetje studiewerk voor de boeg heeft.

Doe de test!

U kan hier uw kennis van het nieuwe AREI gratis testen.

TEST NU >>>