26 maart Actualiteit

ISO 45001: een bredere kijk op arbeidsveiligheid

Op 12 maart werd de OHSAS 18001 omgevormd naar de ISO 45001 norm die eisen stelt aan organisaties voor een managementsysteem om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers te beheersen en te verbeteren. ISO 45001 werpt ook een bredere blik op arbeidsveiligheid.

Hetzelfde doel, een andere benadering #

Het doel van de ISO 45001 is hetzelfde als van zijn OHSAS-voorganger: een kader bieden aan organisaties om hun V&G-risico’s te beheersen en geschikte preventieve maatregelen te nemen.

Wat is dan het grote verschil? Wel, de ISO 45001 richt zich niet alleen op risico’s, maar ook op mogelijke kansen. De reeks gestandaardiseerde vereisten promoot niet alleen de naleving van wet- en regelgeving, maar streeft ook naar een algemene verbetering van het Veiligheids- en Gezondheidsbeleid.

“Als een bedrijf een nieuwe machine kocht, keek OHSAS alleen naar wat er mis kon gaan. Er was geen aandacht voor de voordelen die zo'n nieuwe machine kan bieden. Denk maar aan minder lawaai, minder stof, ergonomische verbeteringen, … De nieuwe norm bekijkt de mogelijke nadelen, maar ook de potentiële voordelen. Daarmee voorkom je dat veiligheid en gezondheid worden geassocieerd met zeuren en zagen. Bovendien motiveert net die nadruk op het positieve de medewerkers om zich aan de norm te houden. Ten slotte is zo’n positieve benadering ook beter voor de algemene bedrijfsvoering. Want hoe kan je ooit een nieuw product op de markt brengen als je alleen maar aandacht hebt voor de risico's?”

Belangrijkste wijzigingen #

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de aanpak van veiligheid en gezondheid in de nieuwe norm? Wij zetten ze voor u even op een rij.

  • van zuivere risico’s naar speculatieve risico’s: er is een verschuiving van risico’s met enkel negatieve consequenties naar risico’s en kansen.
  • van operationele risico’s naar strategische en contextuele risico’s: bij de nieuwe norm beperkt veiligheid en gezondheid zich niet langer tot de machines op de werkvloer. Het moet ook in het algemene strategische beleid van de organisatie ingebed worden. U moet het V&G-beleid afstemmen op risico’s en kansen in de externe omgeving (concurrentie, economisch klimaat etc.) en op de noden en verwachtingen van de belanghebbende partijen.
  • meer oog voor het strategische niveau: de nieuwe norm verplicht organisaties om plannen te maken op zowel middellange als lange termijn en dat op een SMART-manier: specifiek, meetbaar, ambitieus, realistisch en tijdsgebonden.
  • verfijning op operationeel niveau: veiligheid en gezondheid staat niet op zichzelf, maar maakt integraal deel uit van alle processen in de organisatie. Het ene proces vormt de output voor het andere waardoor de nieuwe norm overleg tussen verschillende afdelingen aanspoort.
  • participatie van de werknemer staat centraal: er wordt aandacht besteed aan de ‘softere’ aspecten, zoals bv. de bedrijfscultuur. Hoe gaan mensen met elkaar om en wat is hun houding ten aanzien van veiligheid? Maar ook: wat zijn de huidige competenties van mijn medewerkers en welke opleidingen zijn er nodig?
  • grotere verantwoordelijkheid voor de directie: niet alleen de preventieadviseur, maar de gehele directie is verantwoordelijk voor de goede werking van het V&G-managementsysteem. De directie moet een positieve V&G-cultuur bevorderen.

Een nieuwe norm met een bredere kijk op veiligheid en gezondheid, dat klinkt goed. OHSAS voorzag nl. wel in een certificaat, maar de officiële certificeerders waren zelf niet geaccrediteerd en in iedereen kon zich dus certificeerder noemen... Dat is gelukkig anders bij de ISO 45001 norm. Je kan nu ook zeker zijn dat het ISO 45001 certfificaat uitgereikt is door een erkende instantie en dat het echt waarde heeft.

Het veiligheidsmanagementsysteem kan nu ook beter geïntegreerd worden met het kwaliteitsmanagementsysteem en of het milieumanagementsysteem.

Voor wie is de ISO 45001 norm van toepassing? #

Productiebedrijven, dienstverleningsbedrijven, overheidsbedrijven, zorginstellingen,… hebben erg veel belang om het ISO 45001 certificaat te behalen en een efficiënt veiligheidsmanagement te implementeren met aandacht voor veiligheidsaspecten zoals machineveiligheid, incidentenonderzoek, explosieveiligheid, toxische stoffen, enz.

Waarom Vinçotte voor het ISO 45001 certificaat? #

Vinçotte is van in 1872 het leidinggevend bedrijf in België om de veiligheid van uw medewerkers te beschermen. Het zit in ons DNA. We beschikken dan ook over een onovertrefbare kennis ter zake en het zijn Vinçotte medewerkers die er boeken over schrijven waarin op een wetenschappelijk onderbouwde manier, de norm ISO 45001 en het denken over preventie en veiligheidsmanagementsystemen worden uitgelegd.

#risicoanalyse #contextanalyse #externe audit #certificering

Meer over ISO 45001 in uw sector? #

Klik op de sector die best aansluit bij uw activiteiten en u krijgt meteen alle gespecialiseerde informatie:

Building: Aannemers, architecten, beheerders van gebouwen, ziekenhuizen ea (ge)bouw gerelateerde bedrijven

DML: Maakindustrie, logistiek, transport, groothandel & fabrikanten

EOP: Energieproducenten & andere Procesindustrieën

PCP: Chemie, Petrochemie & Farma