22 juni Actualiteit

De omgevingsvergunning – bent u nog mee?

Op 25 april 2014 werd het decreet betreffende de omgevingsvergunning bekrachtigd door de Vlaamse Regering, een mijlpaal in de geschiedenis van de Vlaamse milieuwetgeving. Daarna was het wachten tot 27 november 2015 op het uitvoeringsbesluit. De publicatie in het Belgische staatsblad liet echter op zich wachten maar op 23 februari 2016 was het eindelijk zo ver. We lazen dat de milieuvergunning, en daarmee VLAREM I, op 23 februari 2017 definitief in de geschiedenisboeken zou verdwijnen.

Ook de stedenbouwkundige vergunning zou dan verleden tijd zijn, de omgevingsvergunning combineert immers beide aanvragen in één formulier en één procedure. We zouden ook verlost zijn van de soms omvangrijke papierslag die het indienen van een aanvraag met zich meebrengt.

De realiteit op dit moment verklaart de voorwaardelijke wijs die in de vorige paragraaf gehanteerd werd. We stellen namelijk vast dat de omgevingsvergunning uit de startblokken aan het struikelen is. Het decreet is op de valreep nog gewijzigd omdat vele gemeenten (bijna alle gemeenten) nog niet klaar waren voor de digitale aanvraag. De gefaseerde invoering met een gedeeltelijke uitstelling voor gemeenten tot 1 juni 2017 was een feit. Intussen heeft men opnieuw moeten ingrijpen en is deze deadline verschoven naar 1 januari 2018.

Voor gewestelijke en provinciale projecten is de omgevingsvergunning, inclusief digitale aanvraag, wel al een feit. Hiervoor werd immers geen uitstel verleend. Ook dat verloopt niet via een leien dakje en noopte de Vlaamse Regering tot een nooddecreet, inclusief uitvoeringsbesluit, met ‘nadere regels als het omgevingsloket en het uitwisselingsplatform wegens technische storingen onbeschikbaar zijn’. Dit is de facto een regularisatie van de praktijken die sommige provincies al georganiseerd hadden om de problemen met het loket en de digitale aanvraag te omzeilen.

Weet dat dit enkel de voornaamste wijzigingen zijn die zowel aan het decreet als aan het besluit zijn aangebracht sinds ze het levenslicht zagen. Wilt u graag weten hoe het nu zit met die omgevingsvergunning? Wat gemeentelijke en provinciale projecten zijn? Hoe zo een gemengde aanvraag in zijn werk gaat? Ziet u door de bomen het bos niet meer? Vinçotte volgt de ontwikkelingen op de voet en kan u op weg helpen en ondersteunen.