You are in the sector Manufacturing & Logistics

Veiligheid van CNG voertuigen (duurzame mobiliteit)

Wereldwijd rijden er al meer dan twintig miljoen voertuigen rond op CNG. België telt zo'n 16.000 auto's op CNG. CNG of Compressed Natural Gas is hetzelfde aardgas als waarmee we ook onze huizen verwarmen. Aardgas is vrijwel overal ter wereld voorradig en is minder vervuilend dan benzine of diesel. Verschillende constructeurs zien meer toekomst in deze technologie dan in de elektrische auto. Voor vrachtwagens wint LNG als brandstof sterk aan belang.

CNG is aardgas dat onder druk wordt gebracht (tussen 200 en 300 bar) en bestaat voornamelijk uit methaan. LPG daarentegen (Liquefied Petroleum Gas) is een mengsel van propaan en butaan dat wordt gecomprimeerd onder een druk van 5 tot 7 bar. CNG kan bij omgevingstemperatuur in gasvorm worden opgeslagen. In tegenstelling tot LPG is CNG bovendien lichter dan lucht, en bijgevolg mogen aardgasvoertuigen ook in ondergrondse garages worden geparkeerd.

Welke rol speelt Vinçotte?

Vinçotte ondersteunt bedrijven en overheden die geconfronteerd worden met de uitdagingen van deze transitie naar een duurzame mobiliteit. Veiligheid, kwaliteit en efficiëntie zijn daarbij onze belangrijkste uitgangspunten.

Onze troef is dat we een onafhankelijke positie innemen en deze combineren met een jarenlage expertise op het vlak van adviesverlening met betrekking tot conformiteit en veiligheid. We streven daarbij steeds naar het juiste veiligheidsniveau. Een niveau dat de risico’s onder controle houdt zonder evenwel te overbeveiligen waardoor onnodige kosten worden vermeden.

Vinçotte heeft bovendien expertise en biedt diensten aan in alle levensfases van een voertuig: van de productie, over de verkoop, de herstelling, het onderhoud tot de ontmanteling.

Dit betekent dat u met Vinçotte als partner één aanspreekpunt heeft voor uw uitdagingen.

Interested in this solution? Contact us!

Contact

Ask your question directly to the specialised team within your sector.