29 October Projects

Tijdswinst dankzij accreditatie AUT: Poolse accreditatie voor ultrasoon testen van lasnaden

Vinçotte heeft in Polen een project afgerond voor het niet-destructief testen van lasnaden bij de bouw van een nieuwe LNG terminal. Speciaal voor dit project werd een accreditatie bekomen om het onderzoek met AUT (Automatisch Ultrasoon Testen) te mogen doen, waardoor de klant een inke tijdswinst kon boeken zodat de vooropge- stelde deadline opnieuw haalbaar werd.