Veiligheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Vanaf het moment dat er ideeën bestaan of deze ideeën geconcretiseerd gaan worden op vlak van constructie dient er wettelijk een veiligheidscoördinator ingeschakeld te worden. Aangezien binnen de muren van Vinçotte alle knowhow aanwezig is, zijn wij uw aangewezen partner.

Met de wetgeving omtrent tijdelijke of mobiele bouwplaatsen doelt men op uit te voeren werkzaamheden aan een reeds bestaand gebouw, een nog niet bestaand gebouw, een werf, wegenwerken, etc. Onze experten voeren hun diensten uit zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de uitvoeringsfase. We staan u dus bij van idee tot concrete uitvoering.

Ontwerpfase

Beginnend bij het eerste denkwerk ligt het volgens het koninklijk besluit vast dat een veiligheidscoördinator moet worden aangesteld die meedenkt gedurende heel het ontwerpproces om arbeidsongevallen te voorkomen. Onze coördinator stelt een veiligheidsplan op. Dit is een document dat mee evolueert met de tijd naarmate men vordert in het ontwerpproces en dat betrekking heeft op de veiligheid van de personen die meewerken en die van derden.

Uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoering is de veiligheidscoördinator meestal dezelfde persoon. Deze volgt het geheel van activiteiten op en coördineert alle veiligheidsaspecten voor simultane of achtereenvolgende activiteiten. Zo heeft iedere aannemer bijvoorbeeld eigen preventie/veiligheidsadviseurs. Deze staan onder de bevoegdheid van de veiligheidscoördinator die overzicht heeft over de verschillende activiteiten. Hij werkt volgens een volledig neutraal mandaat en heeft alleen een contractuele binding met de bouwheer.

Onze coördinatoren hebben een specifieke vorming en zijn bovendien allemaal niveau A experten. Ze verlenen u veiligheids – en technisch advies en waken erover dat er niets zou kunnen mislopen. Verder biedt samenwerken met Vinçotte u het voordeel van het aanwezig zijn van een uitgebreide knowhow binnen één bedrijf. Wanneer er een andere controle, inspectie, bijstand nodig zou zijn kan er zeer snel beroep gedaan worden op experten uit andere disciplines.

Met deze dienst voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en garandeert u het welzijn van uw medewerkers en derden.

Op basis van elke werfcontrole, vergadering, gesprek, etc. wordt er een verslag opgemaakt waardoor u er ook voor zorgt dat de mensen goed geïnformeerd worden over wat er fout verloopt, goed verloopt en nog fout zou kunnen lopen.

KB 2001/01/25 tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Normen en standaarden

n.v.t.

Deze dienst is bedoeld voor alle actoren die betrokken zijn bij een constructie.

Cette solution vous intéresse? Contactez-nous!

Votre message a été envoyé avec succès.

Le formulaire n’a pas pu être envoyé, veuillez vérifier tous les champs.