You are in the sector Manufacturing & Logistics

COVID-19 SafeZone Label

Dankzij het COVID-19 Safe Zone-label helpt Vinçotte bedrijven de risico's van COVID-19 te beheersen.

Voor Vinçotte is de veiligheid én de gezondheid van u en uw medewerkers het hoogste goed. Daarom riepen we de COVID-19 Audit in het leven. Onze experten evalueren welke organisatorische aanpassingen u heeft gedaan, welke processen u heeft uitgewerkt en hoe deze tot stand zijn gekomen. De richtlijnen van de overheid en/of de sector waartoe u behoort zijn hiervoor de leidraad. We adviseren u ook wanneer er op organisatorisch niveau nog eventuele tekortkomingen zijn.

Na een positieve evaluatie van de correcte toepassing van de veiligheidsmaatregelen ontvangt u het COVID-19 Safe Zone-label. U kunt dit label afficheren en het gebruiken in uw communicatie naar de buitenwereld. Zo garandeert u uw personeel, klanten en leveranciers dat u de specifieke veiligheidsmaatregelen toepast en hiermee de kans op kritieke business disruptie verkleint.

Het persbericht waarin COVID-19 SafeZone werd aangekondigd vindt u hier.

Contactopsporing is één van de hoekstenen voor een succesvolle aanpak van het Coronavirus. Daarom vormt dit een onderdeel van de COVID-19 Audit. Er wordt verwacht dat het geauditeerde bedrijf een strategie heeft uitgewerkt om de personen op te sporen die in contact zijn geweest met iemand die positief is getest op COVID-19.

Indien gewenst kan men hiervoor opteren voor het contacttracing systeem SAVITAS. SAVITAS is een samenwerking tussen Vinçotte, Esoptra, Attentia en Mensura. Het is een systeem dat de contacten tussen personen registreert en dit met respect voor de privacy. Meer informatie over SAVITAS kan hier worden teruggevonden.

Een bedrijf heeft het COVID-19 Safe Zone-label. Wat betekent dit?

  • Bedrijven die het COVID-19 Safe Zone-label hebben, erkennen dat COVID-19 een bedreiging is voor de gezondheid van hun klanten, medewerkers en leveranciers.
  • Het bedrijfsmanagement is geëngageerd om de risico’s van COVID-19 tot een minimum beperken.
  • Deze bedrijven hebben een beheerssysteem COVID-19 uitgewerkt waardoor de genomen maatregelen aangepast zijn aan de concrete bedrijfssituatie en waardoor ze het hoofd kunnen bieden aan evoluties in de COVID-19 pandemie.
  • Het beheerssysteem zorgt ervoor dat deze bedrijven op lange termijn de toepassing van veiligheidsmaatregelen kunnen garanderen.
  • De veiligheidsmaatregelen worden in praktijk toegepast en er is een monitoringssysteem om dit te controleren.
  • Het label is 12 maanden geldig, te rekenen vanaf de datum die erop vermeld staat.

Welke voordelen heeft het COVID-19 Safe Zone-label?

• Het laat u toe duidelijk te communiceren aan uw klanten en leveranciers dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden toegepast om de risico’s van COVID-19 te beperken.
• U maakt duidelijk aan uw eigen personeel dat alle maatregelen worden genomen om een veilige werkplek te creëren.
• U verkleint de kans op kritieke business disruptie door een COVID-19 uitbraak in uw organisatie.
• U verkleint het risico op reputatieschade.
• U bent beter voorbereid op mogelijke toekomstige pandemieën.

De COVID-19 audit bestaat uit 3 delen:

  • Er wordt geëvalueerd hoe men georganiseerd is om de risico’s van COVID-19 het hoofd te bieden. Wat is het engagement van het management? Wie zijn de verantwoordelijken voor het opvolgen van de maatregelen? Wie ziet er toe op de beschikbaarheid van mondmaskers, desinfecterende gels,… Hoe is men voorbereid op eventuele wijzigingen in de toe te passen veiligheidsmaatregelen?
  • Er wordt nagegaan welke veiligheidsmaatregelen zijn genomen in functie van de risico’s op het terrein.
  • Er wordt gecontroleerd dat de veiligheidsmaatregelen effectief worden toegepast.

Het COVID-19 SafeZone label is ontwikkeld voor alle ondernemingen die objectief willen aantonen dat ze alles in het werk hebben gesteld om te vermijden dat een nieuwe uitbraak van COVID-19 op de bedrijfsvloer ernstige gevolgen heeft voor de werking en daardoor ook de economische resultaten van het bedrijf. Het label stelt (toekomstige) medewerkers, klanten en leveranciers gerust.

Interested in this solution? Contact us!

Contact

Ask your question directly to the specialised team within your sector.

Offer button

Need more info or a qoute?

Request info or qoute
vinçotte jobs

Apply for a job?

Working for Vinçotte