You are in the sector Manufacturing & Logistics

Adviesverlening bij het repareren van een drukvat

Herstellingswerken uitvoeren aan apparatuur onder druk of de conversie ervan gaan meestal gepaard met “downtime” van de installatie. Door dit goed voor te bereiden kan u deze periode van downtime sterk reduceren. U kan op Vinçotte een beroep doen om verschillende scenario’s uit te werken en te bekijken welke scenario voor u het meeste voordelen oplevert.

Vinçotte maakt een analyse van de schade of van de uit te voeren conversie van het drukvat. In overleg met de klant wordt de schade of conversie overlopen en wordt op basis van onze expertise een technisch voorstel gedaan van hoe dit best aan te pakken. Wij begeleiden – indien gewenst – de klant bij het opstellen van een inspectieplan en volgen de uitvoering van de werken op. Aansluitend plannen we een meetcampagne en desgevallend de nodige niet-destructieve onderzoeken in om na te gaan of alles correct werd uitgevoerd. We bepalen hiervoor de meest aangepaste (niet-destructieve) meettechniek. De gekozen techniek hangt af van de situatie ter plaatse en de snelheid waarmee de meetgegevens moeten worden bekomen en geïnterpreteerd.

Voor het ganse proces bepalen we in overleg een tijdsschema zodat de downtime tot een minimum wordt beperkt.

In dit opzicht is het belangrijk dat u Vinçotte vroeg in het proces contacteert zodat we de milestones samen met u kunnen uitzetten.

Op basis van de resultaten en de inschatting van de risico’s geven we een advies over welke aanvullende risk-based inspections best nog dienen te worden uitgevoerd in de toekomst.

  • Minimale downtime bij de reparatie van een drukvat.
  • Advies over welke risico-gebaseerde inspecties nog dienen te worden uitgevoerd.

Contacteer ons tijdig zodat we het meest optimale scenario voor u kunnen uitwerken.

  • U exploiteert een installatie met drukapparatuur.
  • U voert herstellingen uit aan drukapparatuur.

Interested in this solution? Contact us!

Contact

Ask your question directly to the specialised team within your sector.

You need an offer or you have a question regarding your contract?

Quotation

You need an appointment or you have a question regarding the planning?

Timetable

You need a report or you have a question regarding your invoice?

Reports

You have a remark about Vinçotte?

Feedback

Are you a supplier? Looking for a job? Any other question?

Other

Tevreden?

Compliment