Hulp bij stress met offertes

Hulp bij stress met offertes: objectieve technische verduidelijking van prijsbestekken van liftinstallateurs.

Objectief technisch nazicht van een of meerdere prijsbestekken van liftinstallateurs. De prijsbestekken betreffen werken om inbreuken te herstellen die waren vastgesteld tijdens een voorgaande risicoanalyse (verplicht om de 15 jaar).

Een overzichtelijke tabel die offertes van liftinstallateurs objectief op technisch gebied vergelijkt (naar volledigheid, noodzakelijkheden en overbodigheden).

De liftbeheerder moet een risicoanalyse* van de lift laten uitvoeren door een EDTC (externe dienst voor technische controle). Dit dient te gebeuren ten laatste 15 jaar na de eerste inbedrijfstelling van de lift en nadien met tussenperiodes van maximaal 15 jaar. De risicoanalyse bevat een opsomming van non-conforme vereisten.

Risicoanalyse*: onderzoek in het kader van de veiligheid om na te gaan of er voldoende preventiemaatregelen zijn genomen voor specifieke gevaren.

U hebt offertes van verschillende liftinstallateurs, maar het is niet duidelijk welke diensten er allemaal geleverd worden en of de dienstverlening ter zake doet (bv. de overbodigheid of het gemis van werkzaamheden).

Interested in this solution? Contact us!

Contact

Ask your question directly to the specialised team within your sector.

Offer button

Need more info or a qoute?

Request info or qoute
vinçotte jobs

Apply for a job?

Working for Vinçotte