You are in the sector Radiation Protection - Controlatom

MRI Safety – Elektromagnetische velden - Statisch magnetisch veld - 0,5 mT

Als onafhankelijke partner doen wij een oplevering en een periodieke controle van de veiligheid van MRI-installaties wat de risico’s betreft die verbonden zijn aan de blootstelling aan elektromagnetische velden, met inbegrip van het statisch magnetisch veld. Hierbij hoort de controle van de veiligheidscontouren rond de magneet, zoals de 0,5 mT-lijn. Rekening houdend met de hoge gebruiksgraad van MRI-toestellen en het stijgend aantal incidenten met MRI-scanners wereldwijd kan een dergelijke controle in combinatie met specifieke opleidingen voor de werknemers bijdragen tot een veiligere werksituatie.

De codex over het welzijn op het werk, boek V, titel 7 betreffende elektromagnetische velden bepaalt dat de werkgever een specifieke analyse van die risico’s moet maken. Afhankelijk van de resultaten van die analyse kunnen preventieve en corrigerende maatregelen en acties noodzakelijk blijken.

Een oplevering van de MRI-installatie

Een gedetailleerde controle van de technische en organisatorische maatregelen voor installaties voor beeldvorming met magnetische resonantie (afbakening van de zones, beveiligingen, signalisatie, preventieve maatregelen,…) om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan de aanwezigheid van elektromagnetische velden te verminderen.

Blootstellingsmetingen

Onze experten voeren metingen uit van de blootstellingsniveaus van MRI-installaties (RF en statisch magnetisch veld). Wij controleren ook de conformiteit van de veiligheidscontouren zoals de 0,5 mT-lijn, metingen waarvoor ook Vinçotte Controlatom is erkend (ministerieel besluit van 14 mei 2018).

Adviezen en aanbevelingen

Wij helpen u bij het uitwerken van een actieplan dat de technische en/of organisatorische maatregelen bevat om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s te verminderen die verbonden zijn aan de aanwezigheid van elektromagnetische velden.

Opleidingen

Wij geven opleidingen en toolbox meetings voor de werknemers, in overeenstemming met de geldende wetgeving (Art. V.7-28.).

  • Een oplevering van de MRI-installatie in de vorm van een syntheseverslag waarmee u kunt voldoen aan de codex;
  • Resultaten van metingen volgens de geldende normen en aanbevelingen;
  • Gerichte aanbevelingen en adviezen ten behoeve van de gebruikers van MRI-installaties om hun veiligheid te garanderen wat de risico’s betreft die verbonden zijn aan de aanwezigheid van elektromagnetische velden;
  • Opleidingen en sensibiliseringscampagnes ten behoeve van de werknemers (toolbox).

Wetgeving en normen

12 JULI 1999. — Aanbeveling van de Raad betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz tot 300 GHz.

Codex over het welzijn op het werk, boek V, titel 7: elektromagnetische velden

Een oplevering van de MRI-installatie

Een gedetailleerde controle van de technische en organisatorische maatregelen voor installaties voor beeldvorming met magnetische resonantie (afbakening van de zones, beveiligingen, signalisatie, preventieve maatregelen,…) om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan de aanwezigheid van elektromagnetische velden te verminderen.

Blootstellingsmetingen

Onze experten voeren metingen uit van de blootstellingsniveaus van MRI-installaties (RF en statisch magnetisch veld). Wij controleren ook de conformiteit van de veiligheidscontouren zoals de 0,5 mT-lijn, metingen waarvoor ook Vinçotte Controlatom is erkend (ministerieel besluit van 14 mei 2018).

Adviezen en aanbevelingen

Wij helpen u bij het uitwerken van een actieplan dat de technische en/of organisatorische maatregelen bevat om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s te verminderen die verbonden zijn aan de aanwezigheid van elektromagnetische velden.

Opleidingen

Wij geven opleidingen en toolbox meetings voor de werknemers, in overeenstemming met de geldende wetgeving (Art. V.7-28.).

Interested in this solution? Contact us!

Contact

Ask your question directly to the specialised team within your sector.

Offer button

Need more info or a qoute?

Request info or qoute
vinçotte jobs

Apply for a job?

Working for Vinçotte