You are in the sector Manufacturing & Logistics

Bepaling resterende levensduur drukapparatuur

U wenst een inschatting van de resterende levensduur van een drukvat om dit veilig verder te kunnen gebruiken of u wil de levensduur ervan verlengen? U dient een prognose te maken van de investeringen voor de vervanging of herstelling van drukapparatuur? Voor een veilige, snelle en kostenefficiënte oplossing, rekening houdend met de totale levensduurkost (total cost of ownership).

Om de toestand te bepalen voert Vinçotte inwendige, uitwendige inspecties en een niet-destructief onderzoek uit op uw drukapparatuur. We analyseren de resultaten van de inspecties en het onderzoek uit het verleden. We combineren deze informatie met de plannen van de installatie en met de belangrijkste procesparameters zoals druk en temperatuur. Op basis van deze informatie geven we een advies over de verwachte levensduur.

We gebruiken de resultaten ook voor het inplannen van risk based inspections.

  • Raming van de resterende levensduur van drukapparatuur.
  • Advies over het uitvoeren van risico-gebaseerde inspecties op uw drukapparatuur.
  • Inschatting van het risico bij overname van drukapparatuur.
  • Optimaliseren van de onderhoudsplanning.
  • U exploiteert een installatie met drukapparatuur.
  • U wenst drukapparatuur over te nemen.
  • Na een calamiteit met drukapparatuur.

Interested in this solution? Contact us!

Contact

Ask your question directly to the specialised team within your sector.

Offer button

Need more info or a qoute?

Request info or qoute
vinçotte jobs

Apply for a job?

Working for Vinçotte