You are in the sector Manufacturing & Logistics

Asset management scan

Asset management is een systematisch proces van ontwikkeling, uitbating, onderhoud, upgraden en ontmantelen van assets op een kosteneffectieve manier. Sommige bedrijven zijn hierin zeer matuur en gaan met hun assets om op een pro-actieve manier. Anderen lopen continu achter de feiten aan en slagen er niet in hun assets optimaal te laten renderen. Via een asset management scan kan Vinçotte bepalen hoe uw bedrijf omgaat haar assets en waar er verbetering mogelijk is.

Onze asset management consultant bepaalt samen met u de scope van de asset management scan. U bepaalt zelf mee welke domeinen voor u het belangrijkst zijn en wat de norm is die u zichzelf oplegt. Vervolgens wordt de scan uitgevoerd in een workshop met de personen in uw bedrijf die kennis hebben van en verantwoordelijkheid dragen voor uw assets. De domeinen die tijdens de workshop in principe aan bod komen zijn: governance, risico-management, beleid en strategie, concept management, plan, asset service providing, metingen en performanties, analyses en verbeteringen, organisatie, medewerkers en middelen en infrastructuur.

  • Een duidelijk zicht op het niveau van maturiteit van uw bedrijf met betrekking tot asset management.
  • Identificatie van de gebieden waarop u onder verwachting presteert.
  • Identificatie van de opties voor de verbetering.
  • Verbeterd risico-beheer.
  • Verbeterde financiële performantie.
  • Een asset management scan kan uitgevoerd worden
  • U wenst meer vat te krijgen op de betrouwbaarheid en performantie van uw assets.
  • U wenst pro-actief om te gaan met uw assets.

Interested in this solution? Contact us!

Contact

Ask your question directly to the specialised team within your sector.

You need an offer or you have a question regarding your contract?

Quotation

You need an appointment or you have a question regarding the planning?

Timetable

You need a report or you have a question regarding your invoice?

Reports

You have a remark about Vinçotte?

Feedback

Are you a supplier? Looking for a job? Any other question?

Other

Tevreden?

Compliment