Contrôle van wapenmagazijnen (wapenkamers)

In wapenmagazijnen, en meer bepaald in de wapenkampers, moeten er veiligheidscontroles uitgevoerd worden. Vinçotte is hiervoor uw ideale partner en controleert voor u alle veiligheidsaspecten.

Onze experts bezoeken de plaats waar de wapens opgeslagen zijn en voeren drie verschillende controles uit:

1. Administratieve controles: onze Vinçotte-deskundige gaat na of de nodige documenten aanwezig, correct en up-to-date zijn.

2. Visuele controles: onze expert controleert visueel de ruimtes die verbonden zijn met de wapenkamer. Hiervoor moeten deze ruimtes volledig toegankelijk zijn.

3. Functionele controles: onze expert controleert of specifieke installaties, zoals bv. bewakingscamera’s en alarmen, goed werken.

Op basis van deze controles ontvangt u de uitgebreide rapporten van onze experts.

Dankzij deze controles voldoet u niet alleen aan de wettelijke verplichtingen, maar garandeert u vooral ook de veiligheid van uw medewerkers.

KB betreffende de wapens die worden gebruikt door bedrijven, diensten, organisaties en personen die vallen onder de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en particuliere veiligheid.

Deze dienst is bedoeld voor eigenaars van wapenmagazijnen: de politie, het leger, veiligheidsdiensten, etc.

Interested in this solution? Contact us!

Contact

Ask your question directly to the specialised team within your sector.

Offer button

Need more info or a qoute?

Request info or qoute
vinçotte jobs

Apply for a job?

Working for Vinçotte