Audit brandveiligheid op basis van de basisnormen en/of specifieke reglementeringen

De brandveiligheid van een gebouw wordt bepaald door verschillende factoren. Zo is er de complexe lokale, nationale en internationale wetgeving, maar u moet ook rekening houden met bijkomende wensen, doelstellingen en eisen van verzekeringsmaatschappijen, lokale besturen of brandweerkorpsen. Zowat elk bestuurlijk niveau in België kan namelijk brandregelgeving uitvaardigen.

Bovendien gelden binnen bepaalde sectoren regels van goed vakmanschap, bij ziekenhuizen en rusthuizen bijvoorbeeld, maar ook bedrijfseigen regels en bijkomende voorschriften. Ook het bouwjaar en datum van uitbatingsvergunning zijn bepalend. Elke situatie is daardoor uniek.

Vinçotte zorgt ervoor dat u door de bomen het bos weer ziet. Wij volgen voor u deze regelgeving op de voet zodat u op uw twee oren kunt slapen.

Via een audit brengt Vinçotte de voor u specifiek toepasselijke regelgeving en maatregelen in kaart en gaat na of uw gebouw en bedrijf voldoen aan de hedendaagse brandregelgeving en eventueel bijkomende specifieke eisen.

Voordelen audit brandveiligheid op basis van de basisnormen en/of specifieke reglementeringen

U ontvangt van ons een gedetailleerd rapport met actiepunten en prioriteiten.

Zo garandeert u niet enkel de veiligheid van personen en uw gebouwen, maar beperkt u ook het risico op verlies van goederen, productie en gegevens ten gevolge van een brand tot een absoluut minimum. Zo weet u zeker dat de continuïteit van uw onderneming niet in het gedrang komt.

Normen en wetgeving

  • KB basisnormen
  • ARAB art. 52
  • KB ziekenhuizen
  • KB psychiatrische verzorgingstehuizen
  • KB rustoorden voor bejaarden
  • KB gesloten psychiatrische inrichtingen
  • Decreet betreffende toeristische logies
  • NBN S21-204 schoolgebouwen

Voor iedereen die twijfels heeft over-, of de status wil weten van de brandveiligheid van een bestaand gebouw of bedrijf.

Interested in this solution? Contact us!

Contact

Ask your question directly to the specialised team within your sector.

Offer button

Need more info or a qoute?

Request info or qoute
vinçotte jobs

Apply for a job?

Working for Vinçotte