Lifting

Volgens het KB van 9 maart 2003 is het verplicht om een externe technische controledienst (ETC) in te schakelen voor de inspecties van uw liften. Voor de veiligheid van de liftgebruikers is het essentieel om periodieke controles uit te voeren. De Vinçotte-experten controleren uw lift en geven u een certificaat zodat u kan aantonen dat uw lift volledig veilig is.

Preventieve controle

Vinçotte kan, als ECT, een risicoanalyse van uw lift uitvoeren. Dit moet een eerste keer gebeuren uiterlijk 15 jaar na de ingebruikname van de lift. Vervolgens moet er opnieuw een analyse uitgevoerd worden om de 15 jaar (maximum). Hierbij wordt rekening gehouden met de instructies van de liftfabrikant. Het is de taak van de beheerder om ervoor te zorgen dat de lift onder voorzienbare omstandigheden altijd veilig is voor de gebruikers. Het is daarom verplicht om preventief onderhoud en inspecties uit te voeren en de relevante documentatie aan derden ter beschikking te stellen.

Preventief onderhoud

Naast een risicoanalyse moet de beheerder ook preventief onderhoud laten uitvoeren volgens de onderhoudsvoorschriften van de liftfabrikant. Bij gebrek aan instructies is onderhoud voor privéliften minstens één keer per jaar en voor andere liften minstens twee keer per jaar verplicht.

Wanneer moet u preventieve controles uitvoeren?

Als beheerder moet u uw lift dus volgens bijlage II door een SECT, zoals Vinçotte, preventief laten nakijken. Maar wanneer en om de hoeveel tijd moet dat gebeuren?

  • Indien het preventieve onderhoud van uw lift door een erkend onderhoudsbedrijf, zoals Vinçotte, wordt uitgevoerd, moet de lift jaarlijks geïnspecteerd worden, aangevuld met een halfjaarlijkse inspectie.
  • In andere gevallen moet uw lift om de drie maanden gecontroleerd worden.
  • Privéliften moeten jaarlijks geïnspecteerd worden.

Dossier toegankelijk voor geïnteresseerden

De beheerder moet ook een dossier indienen:

1) verslagen van risicoanalyses;

2) documenten over de moderniseringsprogramma's en de uitvoering daarvan;

3) verslagen van het uitgevoerde preventief onderhoud van de afgelopen 10 jaar;

4) rapporten van preventieve inspecties van de afgelopen 10 jaar;

5) een gebruikshandleiding (handleiding en noodbedieningshandleiding);

6) onderhoudsinstructies;

7) indien van toepassing: de EG-verklaring van overeenstemming;

Modernisering van liften

Liften moeten voldoen aan de wettelijke normen en, indien nodig, ook gemoderniseerd worden om het vereiste veiligheidsniveau te verzekeren. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar/beheerder om ervoor te zorgen dat aan deze verplichting voldaan wordt.

Het moderniseringsproces bestaat uit verschillende stappen:

- Fase 1: het uitvoeren van een risicoanalyse om de 15 jaar door een ETC

- Fase 2: het opstellen van een planning voor de moderniseringswerken

o Het moderniseringsbedrijf stelt de beheerder vervolgens verschillende technische oplossingen voor om de geïdentificeerde risico's te verhelpen en vermeldt bij elke oplossing ook de specifieke prijs en de voor-en nadelen.

- Fase 3: uitvoering van de geplande moderniseringswerken

o voor liften met een certificaat van regularisatie van een ECT, uiterlijk binnen 3 jaar na de risicoanalyse

o voor liften die na 10 mei 1998 in gebruik worden genomen, uiterlijk binnen 3 jaar na de risicoanalyse

o voor liften die tussen 1 april 1984 en 10 mei 1998 in gebruik zijn genomen, uiterlijk op 31 december 1998

o voor liften die tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984 in gebruik zijn genomen, uiterlijk op 31 december 1984

o voor liften die vóór 1 januari 1958 in gebruik zijn genomen, uiterlijk op 31 december 2022

- Fase 4: laat een deel (art. 4§2) of alle (art. 5§4) moderniseringswerken controleren door een ETC.

o De beheerder laat de werken controleren door de ECT die de risicoanalyse heeft uitgevoerd en ontvangt vervolgens een certificaat van regularisatie.

Interested in this solution? Contact us!

Contact

Ask your question directly to the specialised team within your sector.

Offer button

Need more info or a qoute?

Request info or qoute
vinçotte jobs

Apply for a job?

Working for Vinçotte