Wij zijn allen geschokt door de hevige overstromingen en onze gedachten gaan uit naar allen die door deze catastrofale situatie zijn getroffen.

Vinçotte wil op haar manier de slachtoffers van het noodweer steunen. Talrijke woningen zitten momenteel zonder elektriciteit. Zodra het water van de overstroming is gezakt, zal het opnieuw in dienst nemen van de elektriciteit één van de vele uitdagingen worden. Vinçotte zal u antwoorden op al uw vragen over uw elektrische installatie en hoe u die weer in dienst kunt nemen. U kan uw vraag nu al stellen en maandag krijgt u antwoord.

Enkele belangrijke herinneringen en advies naar aanleiding van de overstromingen om de risico's op elektrificatie en elektrocutie te vermijden:

  • Raak geen hoogspanningskabels aan die op de grond zijn gevallen
  • Trek de stekker van op stopcontacten aangesloten apparaten uit het stopcontact
  • Droog de verschillende onderdelen grondig alvorens ze opnieuw in gebruik te nemen.
  • Neem een elektrische installatie pas weer in gebruik nadat deze door een deskundige is gecontroleerd. Het is van het grootste belang om isolatiemetingen uit te voeren voordat de installatie weer in gebruik wordt genomen!

Zorg goed voor jezelf!

Vraag ivm overstromingen


Ik ga akkoord met het privacy beleid *