Vinçotte.com

Lokaal nieuws

Vinçotte erkend als verifiërende persoon voor de milieu-impact van bouwmaterialen in België

Sinds begin 2017 kunnen bedrijven de milieu-impact van hun bouwmaterialen laten opnemen in een publieke databank die wordt beheerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Voor fabrikanten die een milieuboodschap of -label aanbrengen op hun producten is dit verplicht. Aan elke opname gaat een verificatie vooraf, uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij. Vorige maand werd Vinçotte door de FOD erkend voor het uitvoeren van deze taak.

Werken op hoogte – deel 2

In een vorig artikel bespraken we reeds de verschillende arbeidsmiddelen om op hoogte te kunnen werken. De basis voor dit artikel was het Koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Een belangrijk artikel in dit koninklijk besluit, bespraken we echter nog niet: Artikel ...

Werken op hoogte

Veilig werken op hoogte blijft een belangrijk aandachtspunt om de veiligheid te garanderen want nog steeds is ongeveer de helft van de dodelijke ongevallen in de bouwsector gerelateerd aan een val. Eens het evenwicht verloren, eens de stabiliteit weg, is de val ingezet en is er nog nauwelijks ontkomen aan. Het kan betekenen dat je struikelt, als de ...

De omgevingsvergunning – bent u nog mee?

Op 25 april 2014 werd het decreet betreffende de omgevingsvergunning bekrachtigd door de Vlaamse Regering, een mijlpaal in de geschiedenis van de Vlaamse milieuwetgeving. Daarna was het wachten tot 27 november 2015 op het uitvoeringsbesluit. De publicatie in het Belgische staatsblad liet echter op zich wachten maar op 23 februari 2016 was het einde ...

Vinçotte verzorgt de audits voor de drie nieuwe Traxio Certified-kwaliteitslabels

Traxio, de Belgische federatie van de mobiliteitssector, heeft drie gloednieuwe kwaliteitslabels in het leven geroepen. Met de Traxio Certified-labels kunnen verkopers van tweedehandswagens, takeldiensten, garagehouders en carrossiers voortaan hun beroepsernst en vakmanschap in de kijker zetten bij consumenten. Voor de grondige kwaliteitsaudits rekent Traxio op de expertise van Vinçotte.

Bewonder de Straalvogel in Middelkerke

In Middelkerke landde op 19 juni een uniek kunstwerk ... ‘De Straalvogel’ is een vliegtuig van negen meter lang dat volledig uit gerecycleerde materialen is gebouwd. De naam doet misschien een belletje rinkelen want de Straalvogel komt uit de koker van Jef Nys, de geestelijke vader van Jommeke. Vinçotte stond in voor de veiligheidscontrole en ...

Nieuwe didactische cabine van Vinçotte maakt werken met hoogspanning veiliger

Op zoek naar een opleiding HS om in reële omstandigheden de juiste handelingen te trainen, de juiste vragen te stellen en in alle veiligheid te interveniëren? Zoek niet langer en schrijf meteen in!  Als zaakvoerder sta je uiteraard in voor de veiligheid van uw medewerkers. Het vakbekwaam schakelen in een hoogspanningscabine vraagt dan ook de no ...

Samenwerking Vinçotte en SigmaCert

Sinds kort werken Vinçotte en SigmaCert nauw samen. SigmaCert is het veiligheidslabel dat helpt voldoen aan de machinerichtlijn.

Het integraal milieujaarverslag – rapportering van emissies

Het indienen van het integraal milieujaarverslag is een jaarlijks weerkerend fenomeen voor vele bedrijven en andere inrichtingen. Via dit jaarverslag worden o.a. de emissies van het jaar voordien gerapporteerd aan de Vlaamse overheid. Een verplichting tot rapportering betekent echter niet automatisch dat alle deelverslagen, voor de verschillende mi ...

Nieuwe reglementering elektromagnetische velden op de werkplek: hoe aan de regels voldoen?

De gevaren die verbonden zijn aan elektromagnetische velden behoren tegenwoordig tot de risico's die elke werkgever moet evalueren en voorkomen. Dat wordt opgelegd door het Koninklijk Besluit van 20 mei 2016, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2016. Maar hoe kan je die risico's concreet evalueren? Welke maatregelen moet je overwegen ...