Vinçotte.com

Lokaal nieuws

De omgevingsvergunning – bent u nog mee?

Op 25 april 2014 werd het decreet betreffende de omgevingsvergunning bekrachtigd door de Vlaamse Regering, een mijlpaal in de geschiedenis van de Vlaamse milieuwetgeving. Daarna was het wachten tot 27 november 2015 op het uitvoeringsbesluit. De publicatie in het Belgische staatsblad liet echter op zich wachten maar op 23 februari 2016 was het einde ...

Vinçotte verzorgt de audits voor de drie nieuwe Traxio Certified-kwaliteitslabels

Traxio, de Belgische federatie van de mobiliteitssector, heeft drie gloednieuwe kwaliteitslabels in het leven geroepen. Met de Traxio Certified-labels kunnen verkopers van tweedehandswagens, takeldiensten, garagehouders en carrossiers voortaan hun beroepsernst en vakmanschap in de kijker zetten bij consumenten. Voor de grondige kwaliteitsaudits rekent Traxio op de expertise van Vinçotte.

Bewonder de Straalvogel in Middelkerke

In Middelkerke landde op 19 juni een uniek kunstwerk ... ‘De Straalvogel’ is een vliegtuig van negen meter lang dat volledig uit gerecycleerde materialen is gebouwd. De naam doet misschien een belletje rinkelen want de Straalvogel komt uit de koker van Jef Nys, de geestelijke vader van Jommeke. Vinçotte stond in voor de veiligheidscontrole en ...

Samenwerking Vinçotte en SigmaCert

Sinds kort werken Vinçotte en SigmaCert nauw samen. SigmaCert is het veiligheidslabel dat helpt voldoen aan de machinerichtlijn.

Het integraal milieujaarverslag – rapportering van emissies

Het indienen van het integraal milieujaarverslag is een jaarlijks weerkerend fenomeen voor vele bedrijven en andere inrichtingen. Via dit jaarverslag worden o.a. de emissies van het jaar voordien gerapporteerd aan de Vlaamse overheid. Een verplichting tot rapportering betekent echter niet automatisch dat alle deelverslagen, voor de verschillende mi ...

Nieuwe reglementering elektromagnetische velden op de werkplek: hoe aan de regels voldoen?

De gevaren die verbonden zijn aan elektromagnetische velden behoren tegenwoordig tot de risico's die elke werkgever moet evalueren en voorkomen. Dat wordt opgelegd door het Koninklijk Besluit van 20 mei 2016, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2016. Maar hoe kan je die risico's concreet evalueren? Welke maatregelen moet je overwegen ...

EMAS loont

Milieumanagementsysteem EMAS te weinig gekend in Vlaanderen Ondernemingen of organisaties die instappen in een milieumanagementsysteem, kiezen best voor EMAS. Net zoals bij de internationale ISO 14001-norm is het doel van EMAS om de milieu-impact van een organisatie te beperken, maar EMAS biedt ook een toegevoegde waarde op het vlak van communicati ...

Vlarem-trein 2015, eindelijk gepubliceerd

De Vlarem-trein 2015 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2016. Dit besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, telt zomaar eventjes 305 artikels en 15 bijlagen. Het definitieve besluit is een compilatie van het vroegere ontwerp van Vlarem-trein 2015 en het ontwerp van Zomertrein en ...

Technische nota T015-2 voor alarminstallaties krijgt een update

Onlangs werd de nieuwe versie van de technische nota T015-2 officieel gepubliceerd. Deze nieuwe versie zal vanaf 01/01/2017 van toepassing zijn. We zetten voor u de belangrijkste wijzigingen op een rij. Vinçotte kent het INCERT-certificaat toe aan installateurs van alarminstallaties die kwaliteitsvolle producten aanbieden en die bij de installatie ...

Het opleidingsaanbod van Vinçotte Academy voor 2017 is bekend!

Ontdek het vlug en schrijf je in.     ...