ISO 22000 - Voedselveiligheid

U bent actief in de voedingssector en u richt zich op de ambachtelijke sector, instellingen, foodservice bedrijven, catering en/of horeca. U wenst de voedselveiligheid van uw producten en bij uw diensten zorgvuldig te borgen en uw inspanningen hieromtrent zichtbaar te maken voor uw afnemers. Bent u in staat inspanningen te tonen en worden deze wereldwijd geaccepteerd? Is dit door een onafhankelijke derde bevestigd?

In het audittraject voor de ISO22000 norm evalueert de auditor van Vinçotte het vermogen van uw bedrijf om te voldoen aan de eisen gesteld in de ISO 22000 norm. Door de werkervaring van de auditoren kunnen ze zich prima verplaatsen in uw situatie en reële afwegingen maken bij de beoordeling van uw HACCP-systeem en managementsysteem. Door hun expertise zijn zij een prima gesprekspartner voor uw organisatie en dragen zij bij aan bewustwording van uw medewerkers.

 • Een grondige evaluatie van uw kwaliteits- en voedselveiligheidssysteem door een competente auditor met ervaring in uw sector
 • Een gedetailleerd auditverslag dat (in voorkomend geval) de afwijkingen ten opzichte van de ISO22000 standaard duidelijk aangeeft en u toelaat uw risico’s te verkleinen
 • In voorkomend geval, een certificaat dat u de mogelijkheid biedt te communiceren met uw klanten over uw inspanningen
 • U bespaart geld en tijd bij de uitvoering van leveranciersaudits

Normen en standaarden

Algemene regelgevende wetgeving EU/178/2002

Levensmiddelenhygiëne EU/852/2004

Hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong EU/853/2004

Microbiologische criteria EU/2073/2005

Informatie aan de consumenten EU/1169/2011

Materialen bij contact EU/1935/2004

ISO 22000 norm:

http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso22000.htm

 • De ISO 22000-norm dekt de activiteiten die van invloed zijn op de voedselveiligheid van alle bedrijven. Vinçotte is geaccrediteerd voor de certificatie van bedrijven die zich bezig houden met productie, handel, transport en opslag van levensmiddelen en de hiervoor bestemde verpakkingsmaterialen
 • Bedrijven die een professioneel voedselveiligheidsmanagementsysteem willen hanteren
 • Bedrijven die een zorgvuldige toetsing wensen van hun voedselveiligheidssysteem
 • Bedrijven die met certificering hun (internationale) imago willen versterken
 • Bedrijven die met certificatie hun organisatie willen stimuleren
 • Bedrijven met afzetkanalen buiten de retail
 • Bedrijven die geen specifieke afnemerseisen hebben voor het type certificaat

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.