IFS Food

Als bedrijf actief in de voedingsindustrie is kwaliteit en voedselveiligheid van primordiaal belang. De afnemers van uw producten vragen u om garanties te tonen dat kwaliteit en voedselveiligheid effectief hoog in het vaandel gedragen worden. Kan u deze garanties voorleggen en worden deze wereldwijd geaccepteerd? Is dit door een onafhankelijke derde bevestigd?

In het audittraject voor de IFS Food evalueert de auditor van Vinçotte het vermogen van uw bedrijf om te voldoen aan de eisen gesteld in de IFS Food norm. Op deze wijze wordt het kwaliteitssysteem en het HACCP systeem doorgelicht, net als uw vermogen om in de praktijk op een hygiënische wijze en met de gepaste fabricatiemethode de producten te leveren volgens de specificaties van uw afnemers. De IFS Food standaard is een wereldwijd bekende standaard met meer dan 11,000 gecertificeerde bedrijven in meer dan 95 landen. IFS Food valoriseert de productie- en commercialiseringsinspanningen die u heeft gedaan met het oog op de veiligheid en de kwaliteit van uw producten.

  • Een grondige evaluatie van uw kwaliteits- en voedselveiligheidssysteem door een competente auditor die door IFS erkend is
  • Een gedetailleerd auditverslag dat (in voorkomend geval) de afwijkingen ten opzichte van de IFS Food standaard duidelijk aangeeft en u toelaat uw risico’s te verkleinen
  • In voorkomend geval, een certificaat dat u de mogelijkheid biedt te communiceren met uw klanten over uw inspanningen
  • IFS is erkend door het GFSI (Global Food Safety Initiative) en voldoet derhalve aan de eisen gesteld door de retailers
  • Opname in het voor retailers toegankelijke IFS register met gecertificeerde ondernemingen
  • U bespaart geld en tijd bij de uitvoering van leveranciersaudits

Algemene regelgevende wetgeving EU/178/2002

Levensmiddelenhygiëne EU/852/2004

Hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong EU/853/2004

Microbiologische criteria EU/2073/2005

Informatie aan de consumenten EU/1169/2011

Materialen bij contact EU/1935/2004

Normen en standaarden

IFS Food Standard

http://www.ifs-certification.com/index.php/en/

De IFS Food is van toepassing wanneer producten getransformeerd worden (transformatiesector) of als er een gevaar bestaat op besmetting van de producten bij de primaire verpakking. Het referentiesysteem IFS Food is belangrijk voor alle voedingsmiddelenbedrijven, en meer bepaald voor de bedrijven die producten met distributeursmerk(en) produceren, want het bevat veel vereisten met betrekking tot de conformiteit met de bestekken.

IFS heeft specifieke normen voor logistieke centra (IFS Logistics) en voor bedrijven die producten importeren en exporteren (IFS Broker).

Certificatie ten opzichte van de IFS Food standaard kan gecombineerd verlopen met bijvoorbeeld een certificatie ten opzichte van de BRC standaard, de FSSC 22000 standaard, de ISO 22000 standaard of ten opzichte van de Autocontrolegidsen.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.