Personen- en omgevingsdosimetrie

Nucleaire en x-stralen toepassingen bieden veel potentieel voor de medische en industriële sectoren en zijn daarom alom tegenwoordig. De medewerkers in deze sectoren worden echter routinematig blootgesteld aan ioniserende straling die hun gezondheid in het gedrang kan brengen. Toestellen en radioactieve stoffen die straling genereren, worden daarom regelmatig aan een inspectie onderworpen.

Enkel de stralingsbronnen en de beschermingsmiddelen controleren is echter niet voldoende. Om de medewerkers in deze sector optimaal te beschermen, moet ook de hoeveelheid straling die zij oplopen, opgevolgd worden. Personen- en omgevingsdosismeters bepalen daarom de stralingsdosis en garanderen zo de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers.

Vinçotte kan u uitstekend helpen bij dit alles. Wij zijn een gecertificeerde instantie die, naast erkende deskundigen in de medische stralingsfysica en fysische controle, ook experts in personeelsdosimetrie ter beschikking heeft. Daarbovenop kan u bij ons ook terecht voor al uw andere noden aangaande stralingsbescherming zoals opleidingen, projecten, incidentbegeleiding, enz.

Wat Vinçotte voor u doet

Vinçotte voert inspecties uit, maar doet veel meer dan dat. Onze oplossingen voor personeelsdosimetrie zijn door het FANC erkend en door BELAC geaccrediteerd volgens ISO 17025. We bieden u onder andere de volgende diensten en technieken aan:

 • Personeelsdosimetrie: Fotonen en beta’s. Onze dosismeters bepalen de blootstelling aan fotonen en beta’s op basis van verschillende meetprincipes: optisch gestimuleerde luminescentie (OSL) en thermoluminescentie (TLD). Naast het meten van de totale Hp(10) lichaamsdosis meten ze ook de Hp(07) oppervlakteblootstelling van specifieke lichaamsdelen(bv. handen, vingers en ogen) en de inhomogene blootstelling van het lichaam, bijvoorbeeld bij het gebruik van een loodschort.
 • Personeelsdosimetrie: Neutronen. Thermoluminescente albedodosismeters meten de totale Hp(10) blootstelling in neutronenvelden.
 • Omgevingsdosimetrie: Onze experts analyseren de risico’s van de werkplek op basis van de resultaten van de dosismeters en bepalen nauwkeurig in welke mate de apparatuur veilig gebruik toelaat.
 • Overleg met deskundigen erkend in fysische controle. Door het FANC erkende deskundigen valideren al onze metingen. Ook wanneer extra duiding van de dosimetrische gegevens nodig blijkt, schakelen we een team van deskundigen in.

U ontvangt periodiek een papieren of digitaal rapport van de resultaten en kunt deze daarnaast via onze beveiligde Dosiclient webapplicatie bekijken. Het opstellen van de jaarlijkse blootstellings- en ontsmettingstabellen is inbegrepen in onze dienstverlening. Ook de gegevensuitwisseling met het Centraal Dosisregister wordt binnenkort geautomatiseerd.

Voor wie

Onze dosimetrie-oplossingen zijn er voor alle organisaties met medewerkers die beroepshalve worden blootgesteld aan ioniserende straling.

Relevante wetgeving en normen

  • Koninklijk Besluit (20 juli 2001) houdende het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen de gevaren die voortvloeien uit ioniserende straling.
  • ISO 17025
   • Koninklijk Besluit (20 juli 2001) houdende het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen de gevaren die voortvloeien uit ioniserende straling.
   • ISO 17025

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.

Vinçotte-nieuwsblog

Volg onze blog en blijf up-to-date!
mrt 24

We hebben een instructie ontvangen van Vlaanderen Departement Omgeving in verband met het Coronavirus en COVID-19: informatie voor erkende personen.

Meer lezen
mrt 19

We hebben een nota ontvangen van de FOD Economie in verband met controle van elektrische installaties tijdens de COVID-19 crisis

Meer lezen
mrt 18

We hebben een nota ontvangen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in verband met het Nazicht van hef- en hijswerktuigen tijdens de Covid 19-crisis

Meer lezen
mrt 18

Momenteel voeren onze collega's dringende inspecties en controles uit in universitaire en andere ziekenhuizen. Inspecties die nodig zijn om extra capaciteiten beschikbaar te maken in de strijd tegen het coronavirus en de COVID-19 ziekte. Uiteraard met alle mogelijke en nodige voorzorgen.

Meer lezen
mrt 17

Alle klassikale opleidingen van Vinçotte Academy worden verplaatst naar een latere datum...

Meer lezen
mrt 16

Voor Vinçotte staat veiligheid thuis en op de werkvloer altijd voorop en in deze tijden van het nieuwe coronavirus en COVID-19 des te meer.

Meer lezen
mrt 13

In het licht van de recente uitbraak van het nieuwe coronavirus (en de Covid-19 ziekte), wenst Vinçotte haar medewerkers en klanten zo goed als mogelijk te beschermen en de verdere verspreiding te beperken.

Meer lezen
nov 28

Op deze pagina hebben we een handig overzicht gemaakt van alle opleidingsmogelijkheden die we aanbieden rond het nieuwe AREI. We bieden zowel open opleidingen aan die u bij ons kan komen volgen, in-house opleidingen die we bij u ter plaatse komen geven als online opleidingen (nieuw in 2020). De opleidingen zijn allemaal ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Vinçotte collega's die het nieuwe AREI geschreven hebben en garanderen u een absolute topopleiding uit eerste hand. Wil u dat u zelf en/of uw medewerkers het nieuwe AREI perfect kennen? Vertrouw dan op onze experten!

Meer lezen
nov 15

Op 8 november organiseerde Vinçotte de Drones & Robotics Discovery Day bij Afton Chemical. Op dit evenement konden enkele klanten onze nieuwe drone- en robotica inspectiediensten ontdekken. Recente technologische ontwikkelingen op vlak van stabiliteit, halfautomatische besturing en geavanceerde meetapparatuur maken het nu met drones mogelijk om de manier waarop we toegevoegde waarde bieden aan onze klanten te herzien. Als pionier in veiligheid biedt Vinçotte oplossingen voor de uitdagingen van industrieleiders: het verminderen of uitsluiten van het betreden van besloten ruimtes, de totale inspectiekosten verminderen en de kwaliteit van waarnemingen verbeteren.

Meer lezen
nov 07

Vinçotte is met bijna 150 jaar een van de oudste bedrijven in België. Maar ook wij moeten innoveren in deze snel veranderende tijden. Innoveren om de best mogelijke service te geven aan onze klanten. Ontdek hier onze innovaties.

Meer lezen

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en we houden u up-to-date!

Inschrijven