Medische stralingsfysica - Radiologie

In het belang van de veiligheid van uw patiënten en uw medewerkers is het belangrijk dat deze laatsten voortdurend worden opgeleid (opleiding art. 53.2) en dat u een beroep doet op de ondersteuning van een erkende deskundige in medische stralingsfysica, om het juiste evenwicht te bewaren tussen de beeldkwaliteit en de dosis die aan de patiënt wordt toegediend. Bovendien voldoet u op die manier aan de geldende normen.

Ondersteuning van een erkende deskundige in medische stralingsfysica – radiologie

Onze deskundige in medische stralingsfysica zal u ontlasten van de taken met betrekking tot de stralingsbescherming van de patiënten op het vlak van radiologie.

Jaarlijkse controle van de röntgentoestellen volgens uw inventaris

Onze erkende deskundige in medische stralingsfysica – radiologie voert een kwaliteitscontrole uit volgens de geldende criteria, waarbij de belangrijke criteria voor de stralingsbescherming van de patiënt worden gemeten.
Mammografietoestellen die gebruikt worden om borstkanker op te sporen worden 2 keer per jaar gecontroleerd.  Uw stralingsfysicus zal eveneens de dagelijkse en wekelijkse controles opvolgen.

Dosimetrie van de patiënten

De deskundige in stralingsfysica stelt een volledig rapport op, gebaseerd op de door u aangeleverde dosimetrische gegevens, in naleving van de geldende wetgeving.  Dit rapport bevat de gemiddelden en medianen per onderzoekstype en de vergelijking ervan met referentieniveaus.  Dit rapport geeft ook adviezen om de aan de patiënten toegediende dosissen te optimaliseren.
Schatting van de toegediende dosis tijdens accidentele bestraling van een zwangere vrouw
U kunt een beroep doen op deze diensten voor een schatting van de toegediende dosis tijdens accidentele bestraling van een zwangere vrouw.

Opleiding

Het aanduiden en opleiden van een verantwoordelijke voor de bewaking verhoogt in aanzienlijke mate de veiligheid, de beheersing en het reactievermogen van uw werknemers inzake de stralingsbescherming van de patiënten.  Een regelmatige opleiding over de risico's, de voorzorgsmaatregelen en de gedragscode om een correct evenwicht te bewaren tussen de beeldkwaliteit en de aan de patiënt toegediende hoeveelheid... is in dat opzicht verstandig. Bovendien voldoet u op die manier aan de geldende wetgeving (opleiding art. 25 /53.2 - opleiding verantwoordelijke bewaking).

Relevante wetgeving en normen

  • Koninklijk Besluit (20 juli 2001) tot vaststelling van de wet van 15 april 1994, houdende het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen de gevaren die voortvloeien uit ioniserende straling en betrekking hebben op het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;
  • Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (28 september 2011) betreffende de dosimetrie van patiënten.

Resultaten en output

Na ons bezoek bezorgen we u een controlerapport in digitale vorm. Dit rapport bevat de gedetailleerde gegevens van de uitgevoerde metingen (met inbegrip van de omstandigheden waarin ze werden uitgevoerd), om de communicatie met het bedrijf dat instaat voor het onderhoud van het toestel te vereenvoudigen. Het rapport bevat eveneens een overzicht van de waarnemingen en een samenvattende lijst van de toestellen die (al dan niet) voldoen aan de wettelijk vastgelegde beperkingen.

Ontdek onze services:

  • Bijstand van een erkend deskundige in de medische stralingsfysica - radiologie
  • Jaarlijkse controle van de röntgentoestellen volgens uw inventaris
  • Patiëntendosimetrie
  • Raming van de dosis waaraan een zwangere vrouw wordt blootgesteld bij accidentele bestraling
  • Opleiding

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.

Vinçotte-nieuwsblog

Volg onze blog en blijf up-to-date!
jun. 03

Welkom bij CAP, het digitale platform van Vinçotte Controlatom waar u makkelijk al onze digitale verslagen kan raadplegen.

Meer lezen
apr. 25

Het Koninklijk Besluit van 6 december 2018 bepaalt dat er vanaf 1 januari 2019 een aantal aanpassingen in het Algemeen Reglement op de Bescherming tegen de gevaren van Ioniserende Straling (ARBIS) van toepassing zijn. Inrichtingen van klasse II en III hebben nog de tijd tot 31/12/2020 om hun interne organisatie hierop af te stemmen zodat ze wettelijk in orde zijn. Ondernemingen betrokken bij het transport van radioactieve stoffen krijgen tijd tot 30/06/2020. We zetten hieronder alle te nemen maatregelen voor u op een rij.

Meer lezen
mrt. 12

Elektromagnetische velden zijn overal aanwezig in het dagelijkse leven, ook op de werkvloer. Elk elektrisch apparaat is een bron van niet ioniserende elektromagnetische velden. In bepaalde omstandigheden kunnen deze velden een gezondheidsrisico vormen voor uw medewerkers. De Codex over het Welzijn op het werk verplicht om een specifieke risicoanalyse van elektromagnetisch velden (EMV) uit te voeren. Vinçotte Controlatom heeft als enige in België de erkenning voor het uitvoeren van de nodige metingen op de werkvloer en helpt u zo dit risico’s te beperken.

Meer lezen
nov. 14

We moeten het u niet meer zeggen: we riskeren deze winter een stroomtekort. Om een black-out te voorkomen, is de regering immers van plan een afschakelplan te activeren. Maar wat houdt dat in en wat kunt u, als particulier of als onderneming, doen om afschakeling te vermijden en ermee om te gaan?

Meer lezen
okt. 15

Sinds de oprichting in 1872 is Vinçotte uitgegroeid tot een gerenommeerd bedrijf dat actief is binnen de domeinen veiligheid, milieu, kwaliteit & niet destructief onderzoek. Tijdens de Openbedrijvendag op 7 oktober 2018 kon je:

Meer lezen
feb. 11

Vorige week kwam de redactie van "Alle zaken op een rijtje" opnieuw opnames maken bij Vinçotte. In deze aflevering waren ze te gast bij Olivier Goossens - Directeur Vinçotte Controlatom, Dirk Debusscher - Executive Vice President (Petro) Chemicals & Pharmaceuticals en Jos Windey - Chief Operations Officer.

Meer lezen
nov. 29

Informatie over het AREI en uitvoeringsbesluiten, bescherming tegen elektrische schokken, veiligheidsinstructiekaarten, praktijkdossiers, … U vindt het allemaal terug op de handige website Electrosafe.be.

Meer lezen
nov. 07

150 jaar geleden Marie Curie geboren werd, de moeder van de radioactiviteit? Vandaag worden haar ontdekkingen nog steeds gebruikt, onder meer voor de behandeling van kanker door bestraling. Vinçotte Controlatom zorgt dan weer voor de veiligheid van deze bestralingstoestellen.

Meer lezen
okt. 30

Van 17 oktober tot en met 5 november 2017 kan iedereen zijn mening geven over het energielandschap van de nabije toekomst via een grootschalige enquête.

Meer lezen
okt. 28

Alles onder controle. Vinçotte zorgt voor een veilige vlucht!
Afspraak Antwerp Expo tot en met 12 november 

Meer lezen

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en we houden u up-to-date!

Inschrijven