Fysische controle

U wenst een beroep te doen op Vinçotte Controlatom voor de stralingsbescherming van uw personeel, het publiek en uw omgeving. Dit houdt in dat u de taken fysische controle voor uw vergunde inrichting voor bronnen van ioniserende straling aan ons toe vertrouwt.

De opdracht fysische controle worden beschreven in het Koninklijk Besluit van 20/07/01, en meer bepaald in artikel 23. In deze wetgeving staan ook alle andere opdrachten van de exploitant i.v.m. de stralingsbescherming van het personeel, de installatie, het publiek en de omgeving.

De deskundigen van de dienst voor fysische controle volgen eveneens de geldende internationale normen (ADR, ICRP, AIEA, ...) en de aanbevelingen en besluiten van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Advies door een erkende deskundige in de fysische controle

De erkende deskundige staat u bij om met zo weinig mogelijk moeite de stralingsbescherming voor alle betrokkenen(*) te optimaliseren.
De scope van ons advies wordt in detail beschreven in bijlage.
(*) Stralingswerkers, publiek en milieu

Periodieke controle van de installatie

Onze erkende deskundige controleert de afbakening van de gecontroleerde zones, doet metingen om de stralingsdosis en besmettingen te verifiëren, controleert de veiligheidsmaatregelen… van uw installaties.
Daarnaast houdt hij ook toezicht op de administratieve kant (erkenningen, vergunningen, procedures, inventaris…) en geeft hij advies en de goedkeuring over nieuwe praktijken.
Uw erkende deskundige bepaalt de dosis op basis van de dosimetriegegevens en houdt toezicht op de operationele en wettelijke dosislimieten.

Opleidingen

De nodige opleidingen in stralingsbescherming kunnen eveneens gegeven worden door de deskundigen van Vinçotte Controlatom. Deze deskundigen hebben vaak een jarenlange ervaring in het verzorgen van opleidingen stralingsbescherming en maken hierbij gebruik van de kennis die Vinçotte Controlatom heeft opgebouwd in alle domeinen van de stralingsbescherming. De aangewezen lesgevers hebben eveneens een scherp pedagogisch gevoel en passen zich aan aan het doelpubliek.

Wetgeving en normen

20 JULI 2001. — Koninklijk Besluit tot vaststelling van de wet van 15 april 1994, houdende het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen de gevaren die voortvloeien uit ioniserende straling en betrekking hebben op het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Resultaten en output

Het digitaal rapport bevat een samenvatting van onze bevindingen. In de bijlagen vindt u alle details over de metingen, beschermingsmaatregelen,…

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.

Vinçotte-nieuwsblog

Volg onze blog en blijf up-to-date!
jul. 12

Van bij de start in 1872 liep Vinçotte al voorop in een alsmaar veranderende wereld maar in 2017 werd mogelijk het grootste veranderingsproject binnen de geschiedenis van Vinçotte gestart: de digitalisering van de operaties. Met één doel: onze klanten een nog betere service verlenen dankzij een efficiënte centrale planning en digitale tools waarmee rapporten onmiddellijk worden afgeleverd.

Meer lezen
jun. 03

Welkom bij CAP, het digitale platform van Vinçotte Controlatom waar u makkelijk al onze digitale verslagen kan raadplegen.

Meer lezen
apr. 25

Het Koninklijk Besluit van 6 december 2018 bepaalt dat er vanaf 1 januari 2019 een aantal aanpassingen in het Algemeen Reglement op de Bescherming tegen de gevaren van Ioniserende Straling (ARBIS) van toepassing zijn. Inrichtingen van klasse II en III hebben nog de tijd tot 31/12/2020 om hun interne organisatie hierop af te stemmen zodat ze wettelijk in orde zijn. Ondernemingen betrokken bij het transport van radioactieve stoffen krijgen tijd tot 30/06/2020. We zetten hieronder alle te nemen maatregelen voor u op een rij.

Meer lezen
mrt. 12

Elektromagnetische velden zijn overal aanwezig in het dagelijkse leven, ook op de werkvloer. Elk elektrisch apparaat is een bron van niet ioniserende elektromagnetische velden. In bepaalde omstandigheden kunnen deze velden een gezondheidsrisico vormen voor uw medewerkers. De Codex over het Welzijn op het werk verplicht om een specifieke risicoanalyse van elektromagnetisch velden (EMV) uit te voeren. Vinçotte Controlatom heeft als enige in België de erkenning voor het uitvoeren van de nodige metingen op de werkvloer en helpt u zo dit risico’s te beperken.

Meer lezen
nov. 14

We moeten het u niet meer zeggen: we riskeren deze winter een stroomtekort. Om een black-out te voorkomen, is de regering immers van plan een afschakelplan te activeren. Maar wat houdt dat in en wat kunt u, als particulier of als onderneming, doen om afschakeling te vermijden en ermee om te gaan?

Meer lezen
okt. 15

Sinds de oprichting in 1872 is Vinçotte uitgegroeid tot een gerenommeerd bedrijf dat actief is binnen de domeinen veiligheid, milieu, kwaliteit & niet destructief onderzoek. Tijdens de Openbedrijvendag op 7 oktober 2018 kon je:

Meer lezen
feb. 11

Vorige week kwam de redactie van "Alle zaken op een rijtje" opnieuw opnames maken bij Vinçotte. In deze aflevering waren ze te gast bij Olivier Goossens - Directeur Vinçotte Controlatom, Dirk Debusscher - Executive Vice President (Petro) Chemicals & Pharmaceuticals en Jos Windey - Chief Operations Officer.

Meer lezen
nov. 29

Informatie over het AREI en uitvoeringsbesluiten, bescherming tegen elektrische schokken, veiligheidsinstructiekaarten, praktijkdossiers, … U vindt het allemaal terug op de handige website Electrosafe.be.

Meer lezen
nov. 07

150 jaar geleden Marie Curie geboren werd, de moeder van de radioactiviteit? Vandaag worden haar ontdekkingen nog steeds gebruikt, onder meer voor de behandeling van kanker door bestraling. Vinçotte Controlatom zorgt dan weer voor de veiligheid van deze bestralingstoestellen.

Meer lezen
okt. 30

Van 17 oktober tot en met 5 november 2017 kan iedereen zijn mening geven over het energielandschap van de nabije toekomst via een grootschalige enquête.

Meer lezen

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en we houden u up-to-date!

Inschrijven