Fysische controle

U wenst een beroep te doen op Vinçotte Controlatom voor de stralingsbescherming van uw personeel, het publiek en uw omgeving. Dit houdt in dat u de taken fysische controle voor uw vergunde inrichting voor bronnen van ioniserende straling aan ons toe vertrouwt.

De opdracht fysische controle worden beschreven in het Koninklijk Besluit van 20/07/01, en meer bepaald in artikel 23. In deze wetgeving staan ook alle andere opdrachten van de exploitant i.v.m. de stralingsbescherming van het personeel, de installatie, het publiek en de omgeving.

De deskundigen van de dienst voor fysische controle volgen eveneens de geldende internationale normen (ADR, ICRP, AIEA, ...) en de aanbevelingen en besluiten van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Advies door een erkende deskundige in de fysische controle

De erkende deskundige staat u bij om met zo weinig mogelijk moeite de stralingsbescherming voor alle betrokkenen(*) te optimaliseren.
De scope van ons advies wordt in detail beschreven in bijlage.
(*) Stralingswerkers, publiek en milieu

Periodieke controle van de installatie

Onze erkende deskundige controleert de afbakening van de gecontroleerde zones, doet metingen om de stralingsdosis en besmettingen te verifiëren, controleert de veiligheidsmaatregelen… van uw installaties.
Daarnaast houdt hij ook toezicht op de administratieve kant (erkenningen, vergunningen, procedures, inventaris…) en geeft hij advies en de goedkeuring over nieuwe praktijken.
Uw erkende deskundige bepaalt de dosis op basis van de dosimetriegegevens en houdt toezicht op de operationele en wettelijke dosislimieten.

Opleidingen

De nodige opleidingen in stralingsbescherming kunnen eveneens gegeven worden door de deskundigen van Vinçotte Controlatom. Deze deskundigen hebben vaak een jarenlange ervaring in het verzorgen van opleidingen stralingsbescherming en maken hierbij gebruik van de kennis die Vinçotte Controlatom heeft opgebouwd in alle domeinen van de stralingsbescherming. De aangewezen lesgevers hebben eveneens een scherp pedagogisch gevoel en passen zich aan aan het doelpubliek.

Wetgeving en normen

20 JULI 2001. — Koninklijk Besluit tot vaststelling van de wet van 15 april 1994, houdende het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen de gevaren die voortvloeien uit ioniserende straling en betrekking hebben op het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Resultaten en output

Het digitaal rapport bevat een samenvatting van onze bevindingen. In de bijlagen vindt u alle details over de metingen, beschermingsmaatregelen,…

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.

Vinçotte-nieuwsblog

Volg onze blog en blijf up-to-date!
mrt 24

We hebben een instructie ontvangen van Vlaanderen Departement Omgeving in verband met het Coronavirus en COVID-19: informatie voor erkende personen.

Meer lezen
mrt 19

We hebben een nota ontvangen van de FOD Economie in verband met controle van elektrische installaties tijdens de COVID-19 crisis

Meer lezen
mrt 18

We hebben een nota ontvangen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in verband met het Nazicht van hef- en hijswerktuigen tijdens de Covid 19-crisis

Meer lezen
mrt 18

Momenteel voeren onze collega's dringende inspecties en controles uit in universitaire en andere ziekenhuizen. Inspecties die nodig zijn om extra capaciteiten beschikbaar te maken in de strijd tegen het coronavirus en de COVID-19 ziekte. Uiteraard met alle mogelijke en nodige voorzorgen.

Meer lezen
mrt 17

Alle klassikale opleidingen van Vinçotte Academy worden verplaatst naar een latere datum...

Meer lezen
mrt 16

Voor Vinçotte staat veiligheid thuis en op de werkvloer altijd voorop en in deze tijden van het nieuwe coronavirus en COVID-19 des te meer.

Meer lezen
mrt 13

In het licht van de recente uitbraak van het nieuwe coronavirus (en de Covid-19 ziekte), wenst Vinçotte haar medewerkers en klanten zo goed als mogelijk te beschermen en de verdere verspreiding te beperken.

Meer lezen
nov 28

Op deze pagina hebben we een handig overzicht gemaakt van alle opleidingsmogelijkheden die we aanbieden rond het nieuwe AREI. We bieden zowel open opleidingen aan die u bij ons kan komen volgen, in-house opleidingen die we bij u ter plaatse komen geven als online opleidingen (nieuw in 2020). De opleidingen zijn allemaal ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Vinçotte collega's die het nieuwe AREI geschreven hebben en garanderen u een absolute topopleiding uit eerste hand. Wil u dat u zelf en/of uw medewerkers het nieuwe AREI perfect kennen? Vertrouw dan op onze experten!

Meer lezen
nov 15

Op 8 november organiseerde Vinçotte de Drones & Robotics Discovery Day bij Afton Chemical. Op dit evenement konden enkele klanten onze nieuwe drone- en robotica inspectiediensten ontdekken. Recente technologische ontwikkelingen op vlak van stabiliteit, halfautomatische besturing en geavanceerde meetapparatuur maken het nu met drones mogelijk om de manier waarop we toegevoegde waarde bieden aan onze klanten te herzien. Als pionier in veiligheid biedt Vinçotte oplossingen voor de uitdagingen van industrieleiders: het verminderen of uitsluiten van het betreden van besloten ruimtes, de totale inspectiekosten verminderen en de kwaliteit van waarnemingen verbeteren.

Meer lezen
nov 07

Vinçotte is met bijna 150 jaar een van de oudste bedrijven in België. Maar ook wij moeten innoveren in deze snel veranderende tijden. Innoveren om de best mogelijke service te geven aan onze klanten. Ontdek hier onze innovaties.

Meer lezen

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en we houden u up-to-date!

Inschrijven