U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

ADR Veiligheidsadviseur

Het KB van 5 juli 2006 verplicht de aanstelling van een ADR veiligheidsadviseur in bedrijven en openbare instanties dat gevaarlijke stoffen over de weg vervoeren. Vinçotte kan als neutrale en onafhankelijke partner deze taak voor u waarnemen. Onze adviseurs volgen voor u de evolutie van de reglementering op de voet en staan u bij waar nodig. 

Het transport van gevaarlijke goederen over de weg wordt geregeld binnen het Europees Verdrag rond het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. In bepaalde gevallen dient een onderneming verplicht een ADR veiligheidsadviseur aan te stellen.

De veiligheidsadviseurs van Vinçotte staan u bij voor de implementatie en opvolging van de aanzienlijke ADR regelgeving en gaan op een constructieve manier te werk voor de implementatie ervan op maat van uw onderneming.

De adviseur kan u specifiek in dit verband bijstand leveren met betrekking tot onder meer volgende bedrijfsactiviteiten:

  • Bijstand bij het identificeren van uw verplichtingen aangaande ADR en de correcte identificatie van de gevaarlijke goederen
  • Het opstellen van procedures die er moeten toe leiden dat de voorschriften betreffende de identificatie van de vervoerde gevaarlijke goederen aanwezig zijn en nageleefd worden.
  • Het bestuderen van de werkwijzen om het voor het vervoer van gevaarlijke goederen of voor het laden en lossen gebruikte materieel te controleren;
  • De invoering van geschikte noodprocedures bij eventuele ongevallen of incidenten die de veiligheid in het gedrang kunnen brengen tijdens het vervoer, het laden of het lossen van de gevaarlijke goederen;
  • Het verrichten van analyses en het opstellen van het jaarlijkverslag ADR, rapporten over de ongevallen, de incidenten of de ernstige inbreuken, die tijdens het vervoer, het laden of het lossen van gevaarlijke goederen vastgesteld werden;
  • Het invoeren van geschikte maatregelen om een herhaling van ongevallen of ernstige inbreuken te voorkomen;
  • De manier waarop, bij de keuze en het gebruik van onderaannemers of andere tussenpersonen, rekening gehouden wordt met de wettelijke voorschriften en de bijzondere behoeften betreffende het vervoer; van gevaarlijke goederen;
  • De controle of het personeel, dat ingezet wordt bij het vervoer, het laden of het lossen van gevaarlijke goederen, beschikt over gedetailleerde uitvoeringsprocedures en instructies;
  • het invoeren van controlemethodes om erop toe te zien dat de veiligheidsdocumenten en -uitrustingen, die het transport moeten begeleiden, zich aan boord van de transportmiddelen bevinden en beantwoorden aan de voorschriften;
  • het invoeren van controlemethodes om erop toe te zien dat de voorschriften met betrekking tot het laden en lossen worden nageleefd.

Ook in onze manier van werken bestaat er een grote flexibiliteit. Onze experten kunnen voor uw onderneming alle specifieke taken opnemen zoals beschreven in het KB betreffende de veiligheidsadviseur, maar ze kunnen ook met u ondersteunend samenwerken als partner om specifieke vragen te beantwoorden over de ADR reglementering. De veiligheidsadviseurs van Vinçotte zijn bovendien multidisciplinair en kunnen u tevens bijstaan op het vlak van milieu en veiligheid.

Wetgeving

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg wordt geregeld in het ADR. Deze regelgeving wordt op alle oneven jaren voorzien van een update. Hoewel niet alle wijzigingen steeds even ingrijpend zijn, dienen de betrokken bedrijven er zeker van op de hoogte te zijn en blijven.

Naast het ADR zijn er bijkomend nog de nationale reglementeringen van toepassing op het vervoer van gevaarlijke goederen. Zo wordt de aanstelling van een ADR veiligheidsadviseur en de beschrijving van zijn taken geregeld in het KB van 5 juli 2006.

Wij verlenen graag ons advies op zowel ondersteunende basis als op een volledige A tot Z aanpak van de problematiek voor uw onderneming. Als Vinçotte zijn we actief in diverse sectoren, binnen KMO’s alsook binnen de industrie.

Er wordt steeds gewerkt op maat van uw onderneming met grote flexibiliteit naar de wensen en de verwachtingen van de klant toe.

Ook in uw situatie heeft Vinçotte de gepaste oplossing. Contacteer ons voor advies op maat.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.