Voor algemene technische vragen, raadpleegt u onze FAQ op vincotte.be/faq waar u de antwoorden op veel gestelde technische vragen per rubriek vindt. Heeft u een specifieke technische vraag vul dan hieronder het “Vraag het aan Vinçotte” formulier in.

Technische vraag


Op welke datum is de keuring gepland?

Indien u nog geen keuring besteld heeft, kan u dit meteen hier doen: Bestel keuring

Disclaimer: Omschrijf hieronder zo duidelijk mogelijk uw technische vraag en voeg eventueel documenten toe.

Om legale redenen kunnen we niet op elke vraag van op afstand antwoorden en zal er soms eerst een bezoek moeten plaatsvinden. Indien we van op afstand advies kunnen geven, wordt dit gratis verstrekt op basis van de informatie die u heeft meegedeeld. Aangezien de door u meegedeelde informatie niet door Vinçotte kan geverifieerd worden van op afstand, kunnen we (ondanks alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat onze adviezen steeds zo correct en praktisch mogelijk zijn op het ogenblik van hun verstrekking) geen enkele garantie of waarborg geven m.b.t. de correctheid, nauwkeurigheid en volledigheid van het verstrekte advies. Het advies kan dan ook geen enkele verplichting in hoofde van Vinçotte doen ontstaan en u kan er ook geen rechten aan ontlenen. Vinçotte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte (gevolg)schade voortvloeiend uit (het opvolgen van) adviezen die ten kosteloze titel worden verstrekt. Het advies vervangt niet de van toepassing zijnde wetten en normen die onverminderd van kracht blijven en door u dienen te worden gerespecteerd. Het opvolgen van dit van op afstand meegedeeld advies betekent dan ook niet dat een keuring per definitie tot een positief besluit zal leiden.

Ik ga akkoord met het privacy beleid *