U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

Laskwalificaties

Wilt u aantonen dat u vakbekwaam bent en dat u een kwaliteitsvolle las kan maken? Dit met een bepaald lasproces en binnen een bepaald geldigheidsgebied? Onze rijke ervaring in laskwalificaties staat garant voor een op uw maat aangeboden kwalificatie, conform aan de norm van toepassing.

Een las is een permanente verbinding waarvan de kwaliteit essentieel is voor de levensduur, de betrouwbaarheid en de veiligheid van een gelaste constructie. Een gekwalificeerd lasser is een zekerheid voor de vakbekwaamheid van de persoon en een bewijs dat de persoon een kwaliteitsvolle las (vb. zonder fouten) kan maken met een bepaald lasproces en binnen een bepaald geldigheidsgebied. Een gekwalificeerde lasprocedure is het bewijs dat een welbepaald omschreven lasmethode een verbinding oplevert waarvan de kwaliteit (vb. de mechanische eigenschappen) evengoed is, of zelfs beter, dan de eigenschappen van de verbonden basismaterialen.

In beide gevallen wordt een proefstuk gelast, in het bijzijn van de beoordelaar. De noodzakelijke testen en onderzoeken (bepaald door de specifieke kwalificatienorm) worden uitgevoerd en bij positief resultaat ervan, worden de certificaten, met geldigheidsgebieden, door de beoordelaar uitgeschreven.

Vinçotte is actief in heel wat sectoren van de industrie van gelaste constructies en is perfect op de hoogte van een groot aantal nationale en internationale normen met betrekking tot de laskwalificaties. Dat maakt ons de juiste keuze om als beoordelaar voor al uw kwalificaties op te treden. Onze tientallen jaren ervaring bieden dan ook aan u, klant, een grote waarborg voor de kwaliteit van de uitgereikte certificaten.

Aangezien Vinçotte lid is van CEOC (Confédération Européenne des Organismes de Controle) worden onze certificaten erkend en aanvaard door de andere Europese lidstaten.

Vinçotte kan als “Aangemelde Instantie” 0026 ook optreden om bestaande certificaten goed te keuren conform aan de eisen van Europese Richtlijn 97/23/EC Bijlage 1 punt 3.1.2.

Een door ons uitgevoerde laskwalificatie voldoet hierdoor automatisch en wordt erkend door alle andere Aangemelde Instanties in alle Europese lidstaten.

Wetgeving

Om de kwaliteit van een gelaste constructie te waarborgen, leggen de meeste Europese Richtlijnen, constructienormen en reglementen op dat de laswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde lassers en volgens gekwalificeerde uitvoeringsmethoden. Op basis van Nationale regelgeving, contractuele bepalingen of bestekken, kunnen de constructeurs of aannemers verplicht worden voor de kwalificaties een beroep te doen op een onafhankelijke controle-instelling zoals Vinçotte.


Normen en standaarden

  • ASME IX voor kwalificatie van lassers, lasprocedures, brazeerders en brazeerprocedures.
  • EN ISO 9606-serie voor de Europese kwalificatie van lassers.
  • EN 15607, … tot de EN 15614-serie voor de Europese kwalificatie van lasprocedures.
  • EN ISO 14732 voor het kwalificeren van bedieners en lasinstellers voor het gemechaniseerd en automatisch lassen van metalen
  • EN ISO 13585 en 13134 en voor de kwalificatie van brazeerders en brazeerprocedures.
  • Verder nog laskwalificaties volgens API 1104 (pijpleidingen), Mil. STD1595A (militaire constructies), ISO 24394 (lucht en ruimtevaart),…

Onze dienst is bedoeld voor iedereen die verantwoordelijk is voor het kwalitatief uitvoeren van lassen en permanente verbindingen. Zoals constructeurs, installateurs, aannemers, lassers, onderhoudsdiensten, etc.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.