U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

Technische controle in het kader van de verzekering voor de tienjarige aansprakelijkheid van ontwerpers en aannemers

Wilt u een verzekering voor tienjarige aansprakelijkheid afsluiten? Onze experten controleren de bouw (of de renovatie, uitbreiding) van uw constructie tijdens ontwerpfase en uitvoeringsfase om het nodige verslag te kunnen opmaken.

De Belgische wetgeving legt vast dat alle bouwpartners tien jaar aansprakelijk zijn voor stabiliteit en in de meeste gevallen ook voor wind – en waterdichtheid. Met bouwpartners bedoelt men bijvoorbeeld architecten, ingenieurs, (onder)aannemers, etc.

Voor deze verantwoordelijkheid kan een verzekering afgesloten worden door de bouwheer. Hierin worden het gebouw en alle verschillende bouwpartners verzekerd. Wanneer er dan bijvoorbeeld een fout optreedt in stabiliteitsberekening wordt dit gedekt door de verzekering. Dergelijke verzekering kan echter alleen maar aangevraagd worden indien u in het bezit bent van een verslag. Hiervoor is Vinçotte uw ideale partner.

Wij controleren:

 • uw plannen
 • uw rekennota’s
 • uw lastenboeken
 • uw technische fiches
 • de uitvoering op de werf
 • de voorlopige oplevering

en dit voor de gesloten ruwbouw, wind- en waterdicht als basis maar ook voor de afwerkingen, speciale technieken en de brandveiligheid als het gevraagd is.

Dit doen we voor de uitvoering (verificatie van de documenten), maar ook tijdens de uitvoering controleren we of alles verloopt volgens de gecontroleerde documenten, de geldende normen en de regels van goede praktijk. Onze experten baseren zich tijdens deze controles op normen en Eurocodes die u onderaan dit document kan terugvinden. Verder hanteren we in sommige gevallen ook specifieke technische voorschriften (bijvoorbeeld van organisaties).

Verder kunnen deze controles ook gevraagd worden met het oog louter op een controle en niet met de bedoeling met het verkregen verslag een verzekering aan te vragen, maar met als doel om de faalkost van bouwfouten te reduceren. Vinçotte werkt op een onafhankelijke wijze en is niet gebonden aan aannemers, architecten, etc.

eindverslag waarmee een verzekering voor tienjarige aansprakelijkheid voor alle bouwpartners afgesloten kan worden. Anderzijds kan deze controle u helpen om de faalkost van bouwfouten te reduceren. Dit verslag kan opgemaakt worden voor 4 aspecten van een constructie/gebouw:

 • van de gesloten ruwbouw van het gebouw en/of
 • van de afwerking en/of
 • van de technische installaties en/of
 • van de brandveiligheid.
 • Art. 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek
 • Koninklijke Besluiten
 • ARAB en codex over het welzijn op het werk
 • AREI
 • Gewestelijke en Gemeentelijke Reglementen

Normen en standaarden

 • Belgische en Europese normen o.a. normen in de reeks NBN EN 1990 t.e.m. 1999 (Eurocodes) en de reeks NBN B
 • Eengemaakte Technische specificaties STS
 • Technische voorlichtingen WTCB, OCW en ATG
 • Technische voorschriften ETAG en PTV
 • Specifieke lastenboeken

Deze dienst is bedoeld voor verschillende type instellingen: bouwheren, aannemers, publieke instellingen,…

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.