U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

Technische controle in het kader van de verzekering voor de tienjarige aansprakelijkheid van ontwerpers en aannemers

Wilt u een verzekering voor tienjarige aansprakelijkheid afsluiten? Onze experten controleren de bouw van uw constructie tijdens ontwerpfase en uitvoeringsfase om het nodige verslag te kunnen opmaken. Ook bij renovatie of uitbreiding!

De Belgische wetgeving legt vast dat alle bouwpartners zoals architecten, ingenieurs, (onder)aannemers, enz. tien jaar aansprakelijk zijn voor stabiliteit en in de meeste gevallen ook voor wind – en waterdichtheid.

Voor deze aansprakelijkheid kan een verzekering afgesloten worden door de bouwheer. Hierin wordt het gebouw en alle verschillende bouwpartners verzekerd. Wanneer er dan bijvoorbeeld een fout optreedt in de stabiliteitsberekening wordt dit gedekt door de verzekering. Dergelijke verzekering kan echter alleen maar aangevraagd worden indien u in het bezit bent van een verslag waarin:

 • uw plannen
 • uw rekennota’s
 • uw lastenboeken
 • uw technische fiches
 • de uitvoering op de werf
 • de voorlopige oplevering

gecontroleerd werd door Vinçotte voor de gesloten ruwbouw, wind- en waterdicht als basis maar ook voor de afwerkingen, speciale technieken en de brandveiligheid als het gevraagd is.

We controleren vóór de uitvoering de documenten. Tijdens de uitvoering controleren we of alles verloopt volgens de vooraf gecontroleerde documenten, de geldende normen en de regels van goede praktijk. Onze experten baseren zich op de normen en Eurocodes die u bij "Belangrijk om weten" kan terugvinden. Verder hanteren we in sommige gevallen ook specifieke technische voorschriften, bijvoorbeeld van organisaties.

Deze controles kan u ook louter aanvragen als controle of second opinion. Vinçotte werkt op een onafhankelijke wijze en is niet gebonden aan aannemers, architecten of andere bouwpartners.

U krijgt een eindverslag waarmee de verzekering voor tienjarige aansprakelijkheid voor alle bouwpartners afgesloten kan worden. Bovendien helpt deze controle u bij het reduceren van bouwfouten. Dit verslag kan opgemaakt worden voor 4 aspecten van een constructie/gebouw:

 • van de gesloten ruwbouw van het gebouw en/of
 • van de afwerking en/of
 • van de technische installaties en/of
 • van de brandveiligheid.

Onze experten zich baseren op de volgende wetgeving, normen en Eurocodes:

 • Art. 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek
 • Koninklijke Besluiten
 • ARAB en codex over het welzijn op het werk
 • AREI
 • Gewestelijke en Gemeentelijke Reglementen

Normen en standaarden

 • Belgische en Europese normen o.a. normen in de reeks NBN EN 1990 t.e.m. 1999 (Eurocodes) en de reeks NBN B
 • Eengemaakte Technische specificaties STS
 • Technische voorlichtingen WTCB, OCW en ATG
 • Technische voorschriften ETAG en PTV
 • Specifieke lastenboeken

Deze dienst is bedoeld voor bouwheren, aannemers, publieke instellingen,…

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.