U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

Elektrische metingen en analyses

De toenemende complexiteit van de huidige elektrische installaties legt extra verantwoordelijkheid op de schouders van elektrotechnici. Zij hebben de taak die installaties te testen en na te gaan of ze aan de respectievelijke wetgeving en normen voldoen. De metingen van de parameters van een elektrische installatie staan vanzelfsprekend in het teken van het streven naar maximale veiligheid en bedrijfszekerheid.

Meten is weten, maar weten wat we zouden kunnen meten en de meting ‘interpreteren’ is nog veel belangrijker. Daarvoor zijn de experten van Vinçotte perfect getraind.

Elektrische installaties moeten in al hun onderdelen ontworpen en uitgevoerd worden op grond van hun nominale spanning. Daarnaast moeten ook de nodige beschermingsmaatregelen genomen worden tegen o.a. elektrocutie en brandgevaar.

De elektrische bescherming tegen overstromen moet vermijden dat het elektrisch materieel wordt doorlopen door stromen die schadelijk kunnen zijn, zowel voor het materieel als voor de omgeving. Die bescherming moet gebeuren door één of meerdere toestellen die de stroom onderbreken vooraleer een opwarming kan ontstaan die gevaarlijk is voor de isolatie, de verbindingen, de geleiders en hun omgeving.

De karakteristieke grootheden, de impedantie en de kortsluitstromen kunnen hetzij berekend, hetzij gemeten worden. Berekening levert betrouwbare gegevens op voorwaarde dat alle elementen van het net (transformatoren, lijnen, kabels, …) nauwkeurig gekend zijn. Contactweerstanden van verbindingen of fouten betreffende de kabellengten kunnen daarbij niet in aanmerking worden genomen. Metingen daarentegen houden rekening met alle reële elementen en de resultaten zijn onbetwistbaar.

De verzekeringsmaatschappijen (Assuralia) kennen onder bepaalde voorwaarden een korting toe op de verzekeringspremie, op voorwaarde dat de elektrische installatie beantwoordt aan bepaalde voorschriften m.b.t. brandveiligheid en de controles die daarop worden uitgevoerd. Die controles moeten uitgevoerd worden door een daartoe erkende instelling. Als de controleresultaten positief zijn, levert Vinçotte het door de verzekeringsmaatschappijen geëiste certificaat af.

Onze diensten kunnen de volgende metingen uitvoeren:

 • spannings- en stroommetingen
 • meting van de spreidingsweerstand van de aarding
 • isolatiemetingen
 • kortsluitstroommetingen
 • foutlusimpedantiemetingen
 • continuïteitsmetingen
 • goede werking van differentieelschakelaars en bijhorende uitschakeltijden
 • doorlopende registratie van netparameters
 • stroominjectietesten van hoogspanningsbeveiligingen
 • diëlektrische tests op hoogspanningsleidingen
 • kathodische bescherming
 • thermografie
 • functionele tests van specifieke beveiligingen bij eigen productie
 • enz.

Veiligheid, bedrijfszekerheid en comfort zijn de sleutelwoorden voor de goede werking van een elektrische installatie. Geef de controle van uw elektrische installatie in handen van een Vinçotte-specialist.

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI):

 • Art. 270 Gelijkvormigheidonderzoek van laagspanningsinstallaties voor de indienststelling
 • Art. 271 Controlebezoek van laagspanningsinstallaties
 • Art. 272: Gelijkvormigheidonderzoek en controlebezoek van hoogspanningsinstallaties
 • Art. 7: Elektrisch materieel voor laagspanning
 • Art. 8: Elektrisch materieel voor hoogspanning
 • Art. 268: Plichten van de eigenaar of van de beheerder in industriële bedrijven

Assuralia: Verzekeraarsreglementering inzake elektrische installaties

Deze dienst is hoofdzakelijk bedoeld voor:

 • particuliere woningen
 • KMO’s
 • industrieën

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.