U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

Expertise staalkabels

Bedrijven die zware hefwerktuigen inschakelen, zijn ertoe verplicht de slijtage-elementen – waaronder staalkabels – driemaandelijks te laten keuren. Eén keer per jaar moet ook een uitgebreidere controle plaatsvinden.

Hoewel deze periodieke controles problemen aan het licht kunnen brengen, geven ze u geen gedetailleerde informatie over de slijtage en vermoeiing van uw staalkabels. Nochtans heeft u net die inzichten nodig om preventieve maatregelen te nemen en zo het risico op ongevallen of productiestoringen te verlagen. Vinçotte biedt u de expertise en de knowhow om de inspectie van uw staalkabels een niveau hoger te tillen.

Vinçotte is de enige externe dienst voor technische controle (EDTC) die de kennis en tools in huis heeft om een reeks bijzondere controles uit te voeren op staalkabels. Met deze geavanceerde meettechnieken gaat u verder dan visuele controles en krijgt u een grondig inzicht in alle soorten slijtage die de levensduur en veiligheid van uw staalkabels bepalen:

 1. Magnetisch Inductief (MI) onderzoek

  Aan de hand van grote magneten die rond de kabel worden aangebracht, kunnen we zowel zichtbare als onzichtbare defecten detecteren.

 2. Breukvlakonderzoek

  Via een scanningelektronenmicroscoop bepalen we de exacte oorzaken van draadbreuken, zodat u gerichte maatregelen kunt nemen.

 3. Calculaties op de buigcycli

  Kranen die vaak dezelfde bewegingen uitvoeren – bv. containerkranen – kunnen heel specifieke schade veroorzaken aan de staalkabels. Door deze bewegingen nauwkeurig te analyseren, krijgt u zicht op kwetsbare zones en kunt u indien nodig bepaalde systemen aanpassen. Zo kan u overschakelen op een beter kabeltype of preventieve vervangingen inplannen.

De unieke knowhow van Vinçotte wordt voortdurend uitgebouwd en aangescherpt, dankzij een sterk netwerk van onderzoeksverenigingen en universiteiten die zich in de kabelproblematiek verdiepen.

 • Aan de hand van grondige analyses ontvangt u praktische aanbevelingen om terugkerende problemen of abnormale schadegevallen op te lossen.
 • Zo kunt u niet alleen de levensduur van uw staalkabels verlengen, maar ook de veiligheid op uw werkvloer aanzienlijk verhogen.
 • Met geavanceerde meettechnieken kunnen onze experts de levensduur van uw staalkabels voorspellen, waardoor u preventieve vervangingen kunt inplannen. Zo vermijdt u productiestilstand en omzetverlies.
 • Volgens artikel 280 van het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) moeten zware hefwerktuigen gekeurd worden bij de indienstelling. Artikel 281 bepaalt dat de slijtage-elementen – waaronder staalkabels – driemaandelijks moeten gekeurd worden. Jaarlijks dient een uitgebreidere keuring te gebeuren.
 • De ISO 4309-norm beschrijft alle richtlijnen voor de plaatsing, het onderhoud en de inspectie van staalkabels in kranen en takels. Ook alle afkeurcriteria en een leidraad voor de periodieke controles zijn erin opgenomen.

De unieke meettechnieken en kennis van Vinçotte maken het mogelijk om het samenspel van verschillende afkeurcriteria onder de loep te nemen. Door verschillende soorten slijtage samen te analyseren, kunt u rekenen op een diepgravend en actiegericht rapport.

 • Grote overslagbedrijven (bv. containerterminals, grondstoffenoverslag, veevoederoverslag, …)
 • B2b met productieloopkranen met zware lasten (bv. papierfabrieken, automotive, …)
 • Kraanverhuurbedrijven
 • Off-shore baggerbedrijven

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.