U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

Onafhankelijke arbitrage bij bouwgeschillen

Heeft u te maken met een bouwgeschil waarvoor geen onderling akkoord kan worden bereikt met de andere partij? Wilt u een tijd – en geldrovende gerechtsprocedure vermijden? Vinçotte is door haar volledige onafhankelijkheid en neutraliteit ideaal geplaatst om arbitrages uit te voeren.

Wanneer u een bouwgeschil heeft en er een gerechtsprocedure wordt opgestart kan dit zeer tijd – en geldrovend zijn wegens de verschillende stappen die dan ondernomen worden. Zo moet er bijvoorbeeld een gerechtsexpert gezocht en aangesteld worden, moeten er vergaderingen geïnstalleerd worden, verschillende verslagen opgesteld worden, etc.

De gerechtsexpert voert een gerechtsexpertise uit en stelt een rapport op dat hij voorlegt aan de rechtbank. In de meeste gevallen baseert de rechter zijn uitspraak op dit expertiserapport van de gerechtsexpert.

We zijn onafhankelijk in de bouwwereld en ook gekend als neutrale instantie. Ons doel bij onafhankelijke arbitrage bestaat erin om te komen tot een minnelijke schikking met de andere partij en dus een compromis te bewerkstelligen. Dit door de verschillende partijen rond de tafel te verzamelen, te luisteren naar de verschillende problemen, de problemen uit te zoeken en gesprekken te voeren.

U voorkomt een gerechtsprocedure die zeer tijdrovend en duur kan zijn.

  • Koninklijke Besluiten
  • ARAB en codex over het welzijn op het werk
  • AREI
  • Gewestelijke en Gemeentelijke Reglementen

Normen en standaarden

  • Belgische en Europese normen o.a. normen in de reeks NBN EN 1990 t.e.m. 1999 (Eurocodes) en de reeks NBN B
  • Eengemaakte Technische specificaties STS
  • Technische voorlichtingen WTCB, OCW en ATG
  • Technische voorschriften ETAG en PTV
  • Specifieke lastenboeken

Deze dienst is bedoeld voor allerhande verschillende bouwgeschillen.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.