U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

Milieucoördinatie

Afhankelijk van de classificatie van uw bedrijf op de indelingslijst van de VLAREM II bent u al dan niet verplicht om een milieucoördinator aan te stellen. Dit kan zowel een werknemer van uw bedrijf zijn als iemand extern.

Vinçotte beschikt over een team van erkende milieucoördinatoren aan wie u uw milieu-administratie kunt overlaten en die u kunnen bijstaan met advies over onder andere milieuwetgeving en over investeringen die u kunt doen om de impact van uw onderneming op het milieu in te perken.

Meer over milieucoördinatie:

Afhankelijk van hun kwalificatie hebben Vlaamse bedrijven de wettelijke verplichting om een milieucoördinator aan te duiden die moet waken over de impact van een onderneming op het milieu.

Een milieucoördinator controleert en documenteert of de milieuwetgeving wordt nageleefd, hij adviseert de bedrijfsleiding over de milieu-impact van investeringen en productiemethodes en hij stelt jaarverslagen op. Hierin worden onder meer de resultaten van emissie- en immissiemetingen opgenomen. Een milieucoördinator kan ook administratieve taken op zich nemen. Zo stelt hij dossiers op voor vergunningsaanvragen, houdt hij het afvalstoffenregister bij of doet hij de VOS-boekhouding.

De externe Vinçotte-coördinator die u als bedrijf aanstelt, kan zijn taken zowel ter plaatste als vanuit onze kantoren in Vilvoorde en Antwerpen uitvoeren.

Voordelen milieucoördinatie

Het is de kernactiviteit van Vinçotte om u gemoedsrust te bieden op het vlak van kwaliteit, veiligheid en leefmilieu. Onze milieucoördinatoren hebben de juiste kwalificaties om u zowel technische als juridische bijstand te bieden om uw activiteiten op een milieubewuste en verantwoorde manier te organiseren.

Normen en wetgeving

Het decreet van 5 april 1995 - aangevuld met het Decreet van 19 april 1995 - houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de daarbij aansluitende uitvoerings­besluiten (VLAREM II - Afdeling 4.1.9.: Bedrijfsinterne milieuzorg)

Toepassing milieucoördinatie

Bepaalde klasse 1-bedrijven in Vlaanderen (VLAREM II)

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.