U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

Milieucoördinatie

De milieucoördinator staat in voor de uitvoering van de decretaal vastgelegde taken en geeft hierbij schriftelijk en mondeling advies aan de werkgever (exploitant inrichting). Zijn taken omvatten ondermeer de controle op de naleving van de milieuwetgeving en het adviseren aan de bedrijfsleiding over nieuwe investeringen en productiemethodes die invloed zouden kunnen hebben op het milieu. Hij houdt de documenten bij over de naleving van de milieuwetgeving en doet de nodige registraties (o.a. van uitgevoerde emissie- en immissiemetingen). De milieucoördinator stelt met betrekking tot zijn activiteiten en adviezen een jaarverslag op voor de bedrijfsleiding.

De milieucoördinator kan eveneens administratieve taken op zich nemen zoals het opstellen van dossiers voor een vergunningsaanvraag of van meldingsdossiers, de opmaak van het integraal milieujaarverslag, het bijhouden van het afvalstoffenregister, de VOS-boekhouding, het invullen van aangiftedossiers met betrekking tot de lozing van afvalwaters enz.


Onze deskundige en aangestelde milieucoördinatoren voeren hun verwachte taken meestal ter plaatse uit. Administratieve taken kunnen in onze kantoren te Vilvoorde of Antwerpen worden uitgevoerd.

Concreet samengevat is de kernactiviteit van Vinçotte de klanten absolute gemoedsrust bieden op het vlak van kwaliteit, veiligheid en leefmilieu. Onze milieucoördinatoren beschikken over een ruime ervaring als deskundige in diverse sectoren.

De verplichting voor het aanstellen van een milieucoördinator is een gevolg van het Decreet van 5 april 1995 – aangevuld met het Decreet van 19 april 1995 - houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de daarbij aansluitende uitvoerings­besluiten (VLAREM II - Afdeling 4.1.9.: Bedrijfsinterne milieuzorg).

De taken van de milieucoördinator zijn weergegeven in artikel 3.2.2. van het Decreet betreffende de bedrijfsinterne milieuzorg en in artikel 4.1.9.1.3. van het VLAREM II.

Bepaalde klasse 1-bedrijven in Vlaanderen zijn wettelijk verplicht om een milieucoördinator aan te stellen. Volgens bijlage 1 van het Vlarem I met de indelingslijst van hinderlijke inrichtingen én in functie van de aard van de activiteiten, betreft het een milieucoördinator van het type A of type B.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.