U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

Milieuadvies

Kan u de veranderingen in de wetgeving omtrent milieu en veiligheid niet meer bijhouden? Vinçotte kan u hierbij helpen als neutrale en onafhankelijke partner. Onze milieuspecialisten volgen voor u de evolutie van de veiligheids- en milieureglementering op de voet.

Bij Vinçotte bieden we u een zeer brede waaier van activiteiten aan:

 • assistentie bij het opstellen van vergunningsaanvragen, evaluatiedocumenten en administratieve documenten
 • opvolgen en bijhouden van de Europese, Belgische en Gewestelijke Reglementering
 • juridisch advies en follow-up van administratieve dossiers
 • doorlichting van het afvalstoffenpark, afvalaudit, implementatie van preventie- plannen
 • milieueffectrapporten (MER) en Veiligheids- rapporten (VR) zoals SWA-VR’s en OVR’s
 • veiligheidsstudies met betrekking tot vergunningsaanvragen van onder meer maalderijen, veevoederbedrijven en windturbineparken
 • deelname aan overlegvergaderingen en communicatie met belangengroepen
 • technische audits met onder andere milieubalansen en veiligheidsbeoordelingen
 • CO2-monitoringsprotocols
 • eco-audits, audits ter verificatie van de conformiteit met de wetgeving, zoals compliance audit, due diligence, etc.
 • evaluatie Best Beschikbare Technieken (BBT)
 • vergunningsaanvragen voor GGO, bioveiligheid en pathogene organismen
 • evaluatie van de activiteiten van een onderneming in de domeinen lucht, water, bodem, geluid en afvalstoffen voor wat betreft de huidige impact en risico ’s voor de toekomst
 • conformiteitsevaluatie (compliance audit) van activiteiten van afgeleverde vergunningen en reglementeringen
 • uitvoeren van vergelijkende juridische studies (wetgeving en jurisprudentie) voor bepaalde milieuaspecten zoals voor de aansprakelijkheid in geval van bodemverontreiniging, aansprakelijkheid van de producent van afvalstoffen, etc.
 • technisch advies bij opslag van gevaarlijke producten en de inrichting van tankenparken
 • specifieke milieudienstverlening en projectmanagement op maat.

Ook in onze manier van werken bestaat er een grote flexibiliteit. Onze experten kunnen voor uw bedrijf projecten behandelen van A tot Z, maar ze kunnen ook met u samenwerken als partner om vragen te beantwoorden over milieu, de administratieve taken naar de overheid toe op zich nemen en ze kunnen voorzien in de contacten met de bevoegde administraties terwijl uw eigen medewerkers de koers en toon blijven aangeven of enkele als strategisch adviseur optreden.

Door Vinçotte te contacteren dat full time binnen het milieugebeuren werkt, krijgt u een breder zicht op alle aangelegenheden die te maken hebben met dit onderwerp en zal het voor u dus eenvoudiger om rekening te houden met eventuele veranderingen binnen dit domein.

Voor alle diensten wordt gewerkt volgens de gewestelijke milieuwetgeving Vlarem I en II, het bodemsaneringsdecreet en uitvoeringsbesluiten, het afvalstoffendecreet en uitvoeringsbesluiten en alle andere geldende milieureglementering.

Wij verlenen graag ons advies zowel op maat van uw industriële projecten en uw KMO als op maat van overheden.

Ook in uw situatie heeft Vinçotte de gepaste oplossing. Contacteer ons voor advies op maat.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.