U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

Controle en risicoanalyse bliksembeveiliging

De bliksem heeft altijd al grote indruk gemaakt op de mens, die er goddelijke krachten aan toeschreef. Onze Vinçotte-experten staan klaar om u tegen dit mythische natuurfenomeen te beschermen.

Als de bliksem inslaat op een object kan dat schade veroorzaken aan dat object, de personen die erin aanwezig zijn en hun goederen, met inbegrip van storingen aan materialen, in het bijzonder aan de interne netten.

De bliksem slaat in:

 • rechtstreeks op het object (uw gebouw);
 • op de grond in de nabijheid van het object;
 • rechtstreeks op de nutsvoorzieningen die met het object verbonden zijn;
 • op de grond in de nabijheid van de nutsvoorzieningen die met het object verbonden zijn

Een inslag kan aanleiding geven tot:

 • fysieke schade aan het object (brand, ontploffing, mechanische vernieling, vrijkomen van chemische stoffen, gevaarlijke vonken) die te wijten zijn aan de bliksemstroom;
 • letsels van mens of dier die te wijten zijn aan de contact- en stapspanningen (elektrische schok);
 • storingen van interne (elektrische en elektronische) netten die te wijten zijn aan de elektromagnetische effecten van de bliksem;
 • perforatie van de elektrische installaties, brand en materiële schade;
 • storingen van de elektrische, elektronische materialen en van de netten (bijvoorbeeld: televisies, computers, modems, telefoons, ...);
 • secundair risico te wijten aan het verlies van de voeding en levensgevaar voor personen of vee;
 • productieverliezen;
 • onvervangbare verliezen van cultureel erfgoed;
 • onaanvaardbare verliezen van openbare nutsvoorzieningen;
 • gevolgen van brand en ontploffing voor de site en de omgeving ervan.

Het bliksembeveiligingssysteem moet ontworpen en geïnstalleerd worden door gespecialiseerde ontwerpers en installateurs. Een specialist in bliksembeveiliging is iemand die, door zijn opleiding, zijn kennis en zijn ervaring en door zijn beheersing van de toepassing van de normen inzake bliksembeveiliging, een bliksembeveiligingssysteem kan ontwerpen, realiseren en/of inspecteren. Voor het ontwerp, de realisatie en/of de inspectie is kennis in verschillende domeinen vereist.

De specialisten van Vinçotte kunnen u helpen om u te beschermen tegen de bliksem:

 • door een bliksemrisicoanalyse uit te voeren volgens de nieuwe norm NBN EN 62305- 2;
 • door de controle voor indienststelling van de externe en interne beveiliging van het object uit te voeren volgens de nieuwe norm NBN EN 62305;
 • door periodieke controles van de bliksembeveiliging uit te voeren volgens de oude norm NBN C 18-100 of de nieuwe norm NBN EN 62305.

Onze specialisten hebben een uitgebreide kennis van de fysische verschijnselen die een rol spelen en kunnen de verschillende methoden voor het uitwerken van de bliksembeveiligingsprojecten toepassen. Ze zijn ook vertrouwd met de constructie- en montagetechnieken.

Wetgeving

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

 • art. 270: gelijkvormigheidsonderzoek van laagspanningsinstallaties vóór de indienststelling
 • art. 271: controlebezoek van laagspanningsinstallaties
 • art. 136: elektrische overspanningsbeveiliging

Koninklijk Besluit van 7/7/1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Koninklijk Besluit van 4/12/2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen.

Koninklijk Besluit van 26 maart 2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen.

NORMEN « BLIKSEMBEVEILIGING »

NBN EN 62305-1 Algemene principes

NBN EN 62305-2 Risicobeoordeling

NBN EN 62305-3 Fysieke schade aan objecten en letsel aan mens en dier

NBN EN 62305-4 Elektrische en elektronische systemen in objecten

Gebruikelijke te beschermen objecten:

 • Woonruimten
 • Boerderijen, landbouw- en tuinbouwondernemingen
 • Bioscopen, theaters, opera's, discotheken, concertzalen, hotels, scholen, winkels, sportzones
 • Banken, verzekeringsmaatschappijen, winkelcentra, warenhuizen, tentoonstellingshallen
 • Ziekenhuizen, rusthuizen, kinderopvangvoorzieningen, gevangenissen, kazernes
 • Industriële gebouwen
 • Musea en archeologische sites
 • Kerken, watertorens, schoorstenen, silo’s, torenflats
 • Communicatie-infrastructuren (antennes, radars, controletorens, ...)
 • Elektriciteitscentrales
 • Vuurwerkfabrieken, munitiefabrieken, chemische fabrieken, gebouwen met ontploffingsrisico
 • Raffinaderijen, nucleaire sites
 • Biochemische sites en laboratoria
 • KMO’s, Data Center
 • Tertiaire sector, zuiveringsstations
 • Windmolens, luchthavens
 • Sporthallen, openbare zwembaden, stadions, stations, openbare gebouwen
 • Politie-, brandweer-, ambulanceposten
 • enz.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.