U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

EMAS - EU Eco-Management and Audit Scheme

EMAS is een facultatief milieumanagementsysteem dat in 1993 door de Europese Commissie in het leven werd geroepen om organisaties in staat te stellen hun milieuprestaties te beheren, te analyseren en continu te verbeteren. EMAS beoogt om via bedrijfsaudits relevante informatie te kunnen verstrekken aan zowel het grote publiek als aan andere belanghebbenden.

Vinçotte voert als geaccrediteerd milieuverificateur EMAS-audits uit.

Meer over EMAS:

Op basis van verschillende soorten audits bekijken onze experten of het milieubeheersysteem, de milieuauditprocedure en de milieuverklaring beantwoorden aan de EMAS-vereisten. Er wordt nagegaan of de informatie die wordt weergegeven in de milieuverklaring betrouwbaar is en of u binnen uw onderneming significante milieuvragen op een doeltreffende manier beantwoordt.

Voordelen EMAS

Wanneer Vinçotte u na een EMAS-audit een validatieverklaring toekent, laat dit u toe om als EMAS-organisatie geregistreerd te worden.

Normen en wetgeving

  • Verordening (EG) Nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS)

Toepassing EMAS

  • ondernemingen
  • overheidsinstellingen
  • ...

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.