U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

Milieu- en veiligheidsstudies

Vinçotte ondersteunt bedrijven bij het opstellen van een milieuvergunningsaanvraag, en het voorbereiden en uitwerken van studies die aan het verkrijgen van een milieuvergunning voorafgaan. Denk hierbij onder meer aan een milieueffectenrapport (MER) of een omgevingsveiligheidsrapport (OVR), die nodig zijn in het kader van de milieuvergunningsaanvraag, of aan de aanvullende milieu-en veiligheidsstudies die als voorwaarde opgelegd worden in de milieuvergunning. Bedrijven kunnen ook bij ons terecht voor beleidsvoorbereidende studies op milieutechnisch vlak.

Vinçotte biedt u een brede waaier van diensten op maat van u bedrijf aan. Hierbij kunnen we rekenen op het werk van erkende deskundigen binnen verschillende disciplines zoals lucht, water, mens/gezondheid, geluid, trillingen en bodem. Zij zijn in staat de verschillende milieueffecten te beschrijven zowel voor industriële projecten als voor infrastructuurwerken (luchthaven, pijpleidingen, etc.). Door onze centrale positie zijn we in staat om onafhankelijk en snel een studie te maken en af te ronden. Het gebruik van de best beschikbare technieken staat voor ons hierbij centraal. Om mogelijke milieueffecten te voorspellen vinden we het belangrijk om de algemeen aanvaarde modellen te combineren met GIS-toepassingen.

Wanneer voor uw project omgevingsveiligheidsrapporten (OVR) of veiligheidsstudies (inzake stofexplosie of windturbines) nodig zijn, zullen onze erkende VR-deskundigen er hun werk van maken ook dit voor u op te stellen zodat u beschikt over een volledig geïntegreerde dienstverlening met betrekking tot uw milieuvergunning.

Met onze specifieke aanpak zorgen we ervoor dat alles in gereedheid wordt gebracht zodat uw milieuvergunningsaanvraag meteen ingediend kan worden.

Wetgeving

In de studies en andere diensten wordt gewerkt volgens de diverse Europese reglementeringen, de gewestelijke wetgeving betreffende de milieuvergunning (Vlarem I en II) en met het MER-VR decreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten.


Normen en standaarden

In alle projecten worden de algemeen aanvaarde codes van goede praktijk, best beschikbare technieken (BBT) en referentiedocumenten (BREF) gevolgd en gebruikt.

Software

Onze kwantitatieve risicoanalyses worden uitsluitend opgemaakt met de meest performante en recente beschikbare software (DNVGL, TNO, …).

Vinçotte stelt zijn specialisten graag ter beschikking zowel voor industriële projecten, als voor KMO’s en de overheid.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.