Comfort en gezondheid

Zijn stofgehalte, ventilatie, thermisch comfort, relatieve vochtigheid of luchtstromen verantwoordelijk voor de klachten? Of is het de microbiologische kwaliteit van de lucht (schimmels en bacteriën), de legionellabacterie of de vluchtige organische verbindingen die aan de basis liggen van de gezondheidsproblemen?

Dankzij onze expertise kunnen wij u zo goed mogelijk adviseren bij de keuze van de uit te voeren metingen om te bepalen of de geformuleerde klachten gegrond zijn.

De kwaliteit van de lucht en het welzijn zijn onderwerpen die steeds meer vragen doen rijzen. Om daar in alle objectiviteit een antwoord op te geven, heeft Vinçotte een meetprogramma uitgewerkt dat de belangrijkste klachten in het kader van het Sick Building Syndrome behandelt.

Onze dienst stelt maatregelen voor die aangepast zijn aan de klachten. Wij geven u advies om het probleem/de problemen te verhelpen of gewoon om de situatie te verbeteren. Dankzij de samenwerking met gespecialiseerde laboratoria (het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) kunnen wij u een nog betere dienstverlening bieden.

Dankzij deze dienst verhoogt u de veiligheid van uw werkomgeving en het welzijn van uw personeel.

Wetgeving

De wetgevingen die van toepassing zijn voor deze dienst, zijn de volgende:

  • het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming
  • het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart
  • 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk
  • het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004 houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico’s door verontreiniging van het binnenmilieu
  • het besluit van de Vlaamse regering van 9 februari 2007 betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen


Normen en standaarden

De ISO-norm 7730: 2005 - Ergonomie van de thermische omgeving – Analytische bepaling en interpretatie van thermische behaaglijkheid door berekening van de PMV- en PPD-waarden en door criteria voor de plaatselijke thermische behaaglijkheid is eveneens van kracht voor deze dienst.

Deze dienst is bedoeld voor elke werkgever die begaan is met de veiligheid van de werkomgeving en het welzijn van zijn personeel dat in kantoorgebouwen werkt.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.