ISO 45001 Veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers

ISO 45001 is een relatief nieuwe ISO-norm die de werkomstandigheden overal ter wereld wil optimaliseren. Aan de hand van ISO 45001 zetten bedrijven wereldwijd veiligheids- en gezondheidsmanagementsystemen op poten die het comfort in hun werkomgeving optimaliseren en de arbeidsomstandigheden aanpassen aan de welzijnswetgeving.

Vinçotte is erkend om ook uw organisatie te helpen om deze ISO 45001-norm te halen. Wij adviseren, auditeren en na een positieve evaluatie reiken we een ISO 45001-certificaat uit.

Meer over ISO 45001:

Gefaseerd verloop van de certificatiecyclus

 • Contact: Wanneer u een ISO 39001-certificatie wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met Vinçotte. Wij verstrekken u de nodige inlichtingen en vervolgens kunt u een offerte aanvragen of een bestelling plaatsen.
 • Offerte/bestelling: De offerte wordt gebaseerd op het aantal Full Time Road Users (FTRU). Het woonwerkverkeer is gelijk aan 0.25 FTRU per medewerker.
 • Pre-audit: Vinçotte voert eventueel eerst een facultatieve pre-audit uit. Hiermee bekijken we over er nog vragen of onduidelijkheden zijn en of uw systeem al klaar is om te worden gecertificeerd.
 • Voorbereidend bezoek: Tijdens het voorbereidend bezoeken analyseren en evalueren we de dossiers, observeren we de toepassing op het terrein en bereiden we de auditplanning voor.
 • Audit en verslag: De eigenlijke audit bestaat uit een verificatie van de documentatie van het systeem en de implementatie van dat systeem binnen de onderneming. Na afloop maken wij een verslag op.
 • Certificatie: Op basis van dat verslag wordt beslist of u al dan niet gecertificeerd kunt worden. Bij een positief advies wordt vanzelfsprekend een certificaat toegekend. Bij een negatief advies moet binnen de 3 maanden een bijkomende post-audit worden uitgevoerd. Daarbij wordt nagegaan of er bijkomende doeltreffende maatregelen zijn genomen.
 • Follow-up: Jaarlijks wordt een follow-upaudit uitgevoerd. Die audit bestaat uit een evaluatie van de continuïteit van het systeem en de garantie van de evolutie ervan.

De ISO 45001-certificaten zijn drie jaar geldig en een cyclus omvat een certificatieaudit en follow-upaudits.

Voordelen ISO 45001

 • U toont aan dat uw onderneming een managementsysteem heeft waardoor risico's voor de gezondheid en de veiligheid van uw personeel en andere betrokkenen zo veel mogelijk beperkt kunnen worden.
 • ISO 45001 helpt u om het aantal ongevallen en de bijbehorende rechtstreekse en onrechtstreekse kosten aanzienlijk te verminderen.
 • ISO 45001 motiveert uw medewerkers en maakt hen bewuster over hun rol in het nastreven van veiligheid.
 • Uw klanten krijgen de garantie dat ze een verantwoordelijke leverancier hebben.
 • Het behalen van de ISO 45001-norm heeft een gunstig effect op de reputatie van uw onderneming.

Alle Vinçotte-auditeurs zijn preventieadviseurs met ervaring op het vlak van veiligheids- en gezondheidsmanagement. Zij tonen u hoe u uw systeem nog doeltreffender kunt maken, wat de mogelijke pijnpunten zijn en hoe u die kunt verhelpen.

Normen en wetgeving

ISO 45001

Toepassing ISO 45001

Alle bedrijven die systemen willen implementeren om het arbeidscomfort en de veiligheid van hun werknemers te optimaliseren.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.