Procesveiligheid: risicoanalyses

U bent voor uw bedrijf op zoek naar een onafhankelijke organisatie voor het uitvoeren van risicoanalyses met het oog op het bekomen van veilige en wettelijk conforme installatie? Dan is Vinçotte ongetwijfeld uw juiste partner. Samen gaan we op zoek naar de meest integere oplossingen voor uw ontwerpen.

Wilt u de bestaande risico’s van uw huidige procesinstallatie in kaart brengen?

Gaat u een nieuwe installatie bouwen?

Wilt u belangrijke veranderingen aanbrengen?

Wilt u een revisie/gapanalyse van een bestaande risicoanalyse voor een bestaande of nieuwe installatie?

Vinçotte voert graag volgende risicoanalyses samen met u uit, in samenspraak met u en afhankelijk van het type project:

 • HAZOP (HAZard and OPerability study)

  HAZOP is een storingsanalyse die wereldwijd wordt gebruikt om op een systematische manier en in een werkgroep van deskundigen, alle ongewenste gebeurtenissen in een proces op te sporen en te evalueren. HAZOP laat toe om op een systematische manier de kwalitatieve betrouwbaarheid van systemen, waarbij gebruiksparameters (o.a. debiet, temperatuur, druk) een primordiale rol zullen spelen, te analyseren.

 • SWIFT (Structured What If Technique)

  Een gestructureerde brainstormsessie voor het bepalen van verschillende risico’s binnen of buiten een (eenvoudig) proces (installaties) gebaseerd op gidswoorden. Hierop zal het team de What If-vragen (wat als) opstellen alvorens de risicoanalyse te overlopen (snellere versie van de FMEA)

 • FTA (fault tree analysis/foutenboom analyse)

  In een foutenboomanalyse kunnen zeer complexe (meervoudige) falingen behandeld worden

 • FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)

  Vooral van toepassing op ontwikkeling van complexe systemen: (product)ontwerpen of procesontwerp

 • LOPA (Layers Of Protection Analysis volgens IEC 61511, bijlage F)
 • SIL (Safety Integrity Level, volgens IEC 61508)
 • Bowtie (vlinderdasanalyses)

De risicoanalyses geven een zo objectief mogelijk risicobeeld van uw installatie weer. Wij bezorgen u daarbovenop een rapport om als werkdocument te gebruiken ter beveiliging en verbetering van uw chemische procesinstallatie.

Verder zorgen wij voor een single point of contact voor al uw vragen. Onze teams bestaan steeds uit experten met specifieke kennis voor uw project, zo kunnen wij advies op maat geven. We geven advies over: Proceschemie, PED-richtlijn, machinerichtlijn, brandpreventie, preventieadviseurs, e.a. normspecialisten, …

We zijn de brug tussen u en andere afdelingen (keuringsorganisme, certificatie, ...) binnen Vinçotte. Hierdoor kunnen we u zo volledig mogelijk helpen en bijstaan in het gehele project.

Volgende elementen zullen zeker aan bod komen alvorens de risicoanalyse te starten:

 • P&ID’s (Piping and Instrumentation Diagram), flowdiagrams, flowcharts
 • Basisinformatie: design-, procesparameters en productgegevens
 • Uw competent team: een aantal (meer dan 1) personen met adequate ervaring en achtergrond binnen het specifiek project.

Normen en standaarden

Indien deze van toepassing zijn, kunnen er specifieke normen gehanteerd worden.

Ook gapanalyses op installaties naar bestaande normen worden uitgevoerd.

Onze dienst is interessant voor eigenaars, uitbaters, ontwerpers (studiebureaus), leveranciers en installateurs van procesinstallaties.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.