Brandveiligheid – preventie en risicoanalyse

De veiligheid en gezondheid van uw menselijk kapitaal is voor u een topprioriteit. Daarom helpt Vinçotte u met het op punt stellen van uw evacuatieoefeningen, het opmaken van een risicoanalyse van de brandveiligheid en het uitwerken van een brandveiligheidsprocedure.

Onze experten bieden u een brede waaier van diensten aan:

 • Nazicht van de conformiteit met regelgeving en/of codes van goede praktijk
 • Opmaken van een risicoanalyse waarbij verschillende technieken kunnen toegepast worden bv. what if methode, ISO TS 16732 – 16733 (ontwerp safety engineering), …
 • Evalueren van de werking van de brandveiligheidscenario’s - integratie van actieve brandbeveiligingssystemen
 • Evacuatieoefeningen; begeleiding van voorbereiding tot debriefing
 • Evaluatie van de brandpreventiemaatregelen

Verder zijn er ook diensten beschikbaar op maat in onderling overleg. Wanneer u samenwerkt met Vinçotte bieden wij u een ruim aantal voordelen:

 • Onze experten hebben kennis en ervaring opgedaan bij een groot aantal klanten in diverse sectoren.
 • Er is een voortdurende interne ervaringsuitwisseling binnen ons team.

Binnen het kluwen van wettelijke vereisten wordt er gestreefd naar de meest kostenefficiënte oplossing die het beoogde veiligheidsniveau garandeert:

 • We streven naar concrete technische oplossingen
 • We bieden u georganiseerde ondersteuning en permanente vorming
 • We werken samen met andere specialisten van de groep Vinçotte zoals: de dienst Burgerlijke Bouwkunde, onze Externe Dienst voor Technische Controles, enz.

Dankzij onze analyse beschikt u over een globale oplossing voor brandveiligheid om te voldoen aan de wettelijke voorschriften.

Wetgeving

Het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen.


Normen en standaarden

Diverse risicoanalysetechnieken

Onze dienst wordt hoofdzakelijk gevraagd door:

 • industrieën
 • KMO’s
 • tertiaire sector
 • overheidsdiensten
 • vastgoedbeheer
 • studieburelen - projectontwikkelaars

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.