Vinçotte lanceert Savitas, anonieme contact tracing op het werk via QR-codes

Meer en meer bedrijven gaan geheel of gedeeltelijk terug aan het werk. Start u binnenkort terug op of is uw bedrijf niet gesloten geweest ? De verspreiding van het coronavirus tegengaan zal in ieders belang zijn. Om hieraan op kantoor mee te werken, bedacht Vinçotte samen met Esoptra een oplossing: Savitas, geen contact tracing app maar een sociaal project rond contact tracing op basis van QR-codes die anoniem én vrijwillig registreren wanneer werknemers met elkaar in contact komen.

Iedereen zoekt naar manieren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en contact tracing is daarbij een belangrijk onderdeel. Daarom ontwikkelde Vinçotte samen met de start-up Esoptra en ondersteund door o.a. Attentia, Mensura en VIAS een contact tracingsysteem op basis van QR-codes mét respect voor de privacy.

Iedereen praat over contact tracing maar wat is dat en waarom is het belangrijk? #

Contact tracing is het opsporen van contacten met wie een besmet persoon in contact is geweest. Het lijkt een beetje op detectivewerk: getrainde medewerkers in een contactcenter bellen mensen die gediagnosticeerd zijn met een besmettelijke ziekte, in dit geval COVID-19, om erachter te komen met wie ze recentelijk mogelijk in contact zijn geweest. Vervolgens bellen ze die contacten en melden hen dat ze misschien zijn blootgesteld, waarbij ze soms worden aangemoedigd om zichzelf in quarantaine te plaatsen om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt. Deze techniek is een hoeksteen van de preventieve geneeskunde en het is cruciaal bij het identificeren van die individuen die zijn blootgesteld en bij het isoleren of in quarantaine plaatsen van vermoedelijk besmette personen vooraleer ze ziek worden en in tussentijd verder andere mensen kunnen besmetten. Je kan het vergelijken met een brandgang die gekapt wordt om te vermijden dat een bosbrand zich verder verspreidt. Door alle bomen weg te halen, dooft het vuur door gebrek aan brandstof.

Door iedereen die met een besmet persoon in contact is geweest, weg te halen voordat ze weer anderen kunnen besmetten, stop je de verdere verspreiding van COVID-19.

Hoe werkt Savitas?
#

Op alle plaatsen waar personen met elkaar in contact komen zoals een vergaderzaal, refter,... plaats je een Savitas QR-code op de tafels. Wanneer je aan een Savitas QR-code zit, scan je vrijwillig de QR-code met eender welke smartphone zonder installatie van een app. Alle scans gebeuren volledig anoniem, waardoor de privacy van alle medewerkers gegarandeerd is. Indien na enkele dagen één van je contacten waarmee je samen gezeten hebt, COVID-19 blijkt te hebben, word je de volgende keer dat je een Savitas code scant, anoniem verwittigt zodat je zelf de nodige maatregelen kan treffen: jezelf isoleren en contact nemen met je huisarts. Zo kunnen besmette maar nog niet zieke personen geïsoleerd worden voor ze andere kunnen besmetten en kan een uitbraak van COVID-19 in een heel bedrijf zoveel mogelijk voorkomen worden. Krijg je zelf een diagnose dat je COVID-19 hebt dan kan je van de binnen je bedrijf aangeduide Savitas verantwoordelijke een code krijgen waarmee je Savitas anoniem kan verwittigen dat je besmet bent en kan iedereen die met jou in contact is geweest (en de Savitas code heeft gescand) een waarschuwing krijgen de volgende keer dat ze een Savitas QR-code scannen.

De Savitas QR-codes worden op geen enkel moment gekoppeld aan privacygevoelige data. Bedrijven kunnen de gegevens niet gebruiken of werknemers traceren. Savitas is een vrijwillig systeem met een sociale benadering waarbij beroep gedaan wordt op iedereen om de COVID-19 uitbraak onder controle te houden.

De best mogelijke oplossing vanuit privacy oogpunt #

Savitas is ontworpen met de privacy van gebruikers voorop. Daardoor is het onmogelijk om een melding te sturen naar één gebruiker wanneer hij of zij met iemand besmet in contact gekomen is en krijgt de gebruiker een melding wanneer hij of zij vrijwillig een Savitas QR-code scantn of status checkt op de Savitas website. Het is een eenvoudig systeem gebaseerd op sociaal gedrag. Medewerkers scannen vrijwillig de code, net zoals ze vrijwillig de anderhalve meter afstand houden regel respecteren. Er zijn geen kosten voor de gebruiker. De QR-codes worden gescand met het fototoestel of een QR code scanner in de smartphone en de gegevens worden bijgehouden in de webbrowser van de smartphone van de gebruiker, zonder app of registratie. Deze webbrowser is volledig gescheiden van de gebruikersgegevens. Het systeem is gevalideerd door epidemiologen, gezondheidszorgverleners, privacy-juristen en experts in beveiligingscertificaten.

De digitale sprong #

Savitas is een onderdeel van de digitale sprong die Vinçotte maakt en we adviseren onze klanten om deze QR-codes te gebruiken zodat uw werknemers en bezoekers mee kunnen helpen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Savitas is een digitale aanvulling op de basisregels. Elke werknemer of bezoeker kan met Savitas vrijwillig een steentje bijdragen om de curve van de COVID-19 pandemie laag te houden. Zolang we geen hand kunnen geven bij het begin van een meeting, scannen we de Savitas QR-code!

Heeft u vragen over Savitas? Stel ze gerust. Op de website van Savitas vindt u een lijst van veelgestelde vragen.

Vermijd een lockdown van uw bedrijf

Enkel wanneer je al wie met een COVID-19 besmet persoon in contact is geweest snel genoeg kan isoleren, maak je kans om een wijdverspreide besmetting binnen je bedrijf en een mogelijke lockdown van je bedrijf tegen te gaan.

BESTEL HIER >