20 april Projecten

E. Van Wingen & Vinçotte, samen voor duurzame energie: IQNet SR 10-certificaat valideert maatschappelijk engagement

Om haar maatschappelijk engagement op een kwantificeerbare manier vorm te geven heeft de familiale KMO E. Van Wingen uit Evergem zich laten certificeren volgens IQNet SR 10. Het is het tweede bedrijf in Vlaanderen dat het certificaat behaalt. IQNet SR 10 is een internatio- nale specificatie, gebaseerd op ISO 26000. 

IQNet SR 10 valideert maatschap- pelijk engagement van E. Van Wingen

E. Van Wingen, een bedrijf uit Evergem gespecialiseerd in oplossingen voor duurzame energie, heeft als tweede in Vlaanderen het IQNet SR 10-certificaat behaald. SR 10 is een internationale specificatie, ontwikkeld door IQNet, die bedrijven in staat stelt om planmatig aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te doen.

Als producent van WKK-installaties is duurzaamheid een wezenlijk onderdeel van de business van E. Van Wingen. “Door de ontwikkeling en de permanente innovatie rond de combinatie van de energiestromen warmte en elektriciteit kunnen onze klanten kosten besparen en de beschikbare energie rationeler gebruiken. Dat levert niet enkel financieel een mooi resultaat, maar leidt ook tot een kleinere ecologische voetafdruk”, legt general manager Jean-Pierre Van Wingen uit. 

“Door de ontwikkeling en de permanente innovatie kunnen onze klanten kosten besparen en de beschikbare energie rationeler gebruiken. Dat levert niet enkel financieel een mooi resultaat, maar leidt ook tot een kleinere ecologische voetafdruk” 

- Jean-Pierre Van Wingen,
General Manager E. Van Wingen 

Het bedrijf is echter niet alleen bezig met het ontwikkelen van duurzame oplossingen, het wil zelf ook op een maatschappelijk verantwoorde manier omgaan met zijn stakeholders. “De lokale verankering van onze onderneming zien wij als een meerwaarde”, zegt Jean-Pierre Van Wingen. “Dit uit zich niet enkel in een goed contact met de buurt maar blijkt ook uit onze deelname aan lokale, sociale projecten en uit onze samenwerking met de onderwijsinstellingen in het kader van O&O-projecten, stageplaatsen, enzovoort.”

Continue verbetering

Om alle inspanningen inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te stroomlijnen, heeft E. Van Wingen zich laten certificeren volgens IQNet SR 10. Dat is een managementsysteem gebaseerd op ISO 26000, dat niet alleen concrete invulling geeft aan de algemene principes van corporate responsibility, maar dat die inspanningen ook certificeerbaar maakt. SR 10 is bovendien gebaseerd op de Deming Cycle (Plan-Do-Check-Act), zodat een systeem van continue verbetering ontstaat.

Jan Dillen, SR10 auditor bij Vinçotte: “Het initiatief voor de invoering van een beleid maatschappelijke verantwoordelijkheid werd genomen door de tweede generatie bedrijfsleiders. De zoon en dochter van de oprichter Ernest Van Wingen voerden reeds lange tijd een strikt kwaliteits- en veiligheidsbeleid, geborgd door een ISO 9001 en VCA-certificaat. Jean-Pierre Van Wingen vond het belangrijk om ook de activiteiten rond duurzaamheid door een externe organisatie zoals Vinçotte te laten verifiëren. Continue verbetering was daarbij een belangrijk motivatiepunt.” 

“Iedereen kon hieraan meewerken, van arbeider tot leidinggevende, waardoor de implementatie van een gestructureerd MVO-beleid ook een belangrijke motivator geworden is voor het personeel.” 

- Jan Dillen,
SR 10 auditor bij Vinçotte 

Motivator voor personeel

“Tijdens de audit kon worden vastgesteld dat dhr. Van Wingen de trekker was van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar dat het personeel zeer snel sterk betrokken raakte bij een veelheid aan MVO-initiatieven.”, stelt Jan Dillen. “Daarbij werd een duurzaamheidsverslag opgemaakt en gecommuniceerd naar de verschillende stakeholders. Initiatieven werden uitgewerkt door verschillende stuurgroepen. De directie volgde de stuurgroepen nauw op, maar gaf ze ook veel vrijheid. Iedereen kon hieraan meewerken, van arbeider tot leidinggevende, waardoor de implementatie van een gestructureerd MVO-beleid ook een belangrijke motivator geworden is voor het personeel.” 

Facts & figures E. Van Wingen

  • Oppervlakte: 5.000 m2

  • Opgericht sinds: 1958

  • Aantal werknemers (2013): 58

  • Producent van: WKK-installaties

  • Andere behaalde certificaten: ISO 9001, VCA ** 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en we houden u up-to-date!

Inschrijven